2011 Vergi takvimi, oranları ve ödeme zamanı

Devlete ne için ne kadar ve neden vergi ödediğimizi kafa karıştırmadan sistemin nasıl işlediğine kısa bir vergi takvimi oluşturarak bakabiliriz. 

Muhasebecilere sormadan bile aslında vergi ödeme yükümlülüklerimizin nasıl, ne zaman ve ne kadar olduğunu kısa bir araştırma yaparak bile öğrenmek mümkün. Oluşturabiliriz belki ama neredeyse bir ay içinde birkaç günde bir vergi beyan ve ödemesi olduğundan bu işi ehil olan muhasebe ve finans danışmanlarına bırakmak en iyisi. Takvimi bilmek ise bize bu ay beni hangi ödemeler bekliyor şeklinde bir plan yapma imkanı kazandırması açısından önemli.

İster basit ister gerçek usul olsun işyeri sahipleri ve diğer mükellefleri 2011 yılında bekleyen vergilerin takvimi:

KURUMLAR VERGİSİ

Kimler kurumlar vergisi öder :

Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

a) Sermaye şirketleri.

b) Kooperatifler.

c) İktisadî kamu kuruluşları.

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

d) İş ortaklıkları.

(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

Kurumlar Vergisinde oran: Kurum kazancının bir vergi takvimi sonunda net karından elde ettiği gelirinin %20'si

Kurumlar vergisi ne zaman beyan edilir : Nisan ayı 25. günü akşamına kadar.

Kurumlar vergisi ne zaman ödenir : Beyan ayı olan Nisan ayının sonuna kadar ödenmesi gerekir.

Kurumlar vergisi nereye ödenir : Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir.

GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi : Gerçek kişilerin gelirleridir. Gerçek kişiden kasıt; kanunlara göre tüzel kişi vasfı taşımayan kişi yada kuruluşlardır.

Hangi kazançlar gelir vergisine tabidir?

1. Ticari kazançlar,

2. Zirai kazançlar,

3. Ücretler, (maaş, yevmiye)

4. Serbest meslek kazançları,

5. Gayrimenkul sermaye iratları, (Ör:Konut, arsa, dükkan kira geliri)

6. Menkul sermaye iratları, (Ör:Hisse seneti, kar payı, faiz, ortaklık payı geliri)

7. Diğer kazanç ve iratlar. (Ör: Nakil, devir, veraset-intikal miras gelirleri)

Beyan ve ödeme : Gelir elde ettikten bir sonraki yılın Mart ayının 25. günü mesai sonuna kadar beyanname hazırlanıp verilir.

Mart ayında taahhuk ettirilen vergi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenir.

BASİT USULE TABİ OLANLARIN KAZANCI

Basit Usul nedir : Küçük ölçekli, yıllık kazancı belli bir rakamın altında olanların gelirinden hak edecek verginin hesaplanması ve bu şekilde vergilendirilmesi için 1998 yılında uygulamaya konulan kanunla götürü usulün yerine getirilmiş bir uygulamadır.

Beyanneme verilme zamanı : Şubat ayının 15. günü akşamına kadar.

Ödeme : Basit usulle vergilendirilen kazanç iki taksitle ödenir.

Birinci taksit : Şubat ayı sonuna kadar,
İkinci taksit : Haziran ayı sonuna kadar.

GELİR VERGİSİ STOPAJI MUHTASAR

Nedir: Üctetle çalışan işçilerin gelir ve damga vergilerinin mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenmek üzere hazırladıkları beyannameye denir. Ayrıca gelir vergisi kanununda (94 ve 70) belirtilen kesintiler de bu beyannameye eklenir.

Ne Zaman verilir : Gelirin elde edildiği ayın vergi beyannamesi bir sonraki ayın 23. günü akşamına kadar beyanname verilir.

Ne Zaman ödenir : Beyan edilen ayın 26. günü akşamına kadar da ödenir.

Bunun dışında küçük işletmeler için özel bir durum olan bir husus da bulunmaktadır. 10 kişiden daha az işçi çalıştıranlar istek üzerine bu beyannameyi 3 ayda bir verebilir. Bu aylar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü beyanname verilip 26. günü akşamına kadar ödenir.

GEÇİCİ VERGİ

Yılda üç aylık dönemler halinde 4 kez verilen bir beyan edilip ödenen vergi kalemidir. Geçici vergi ile alakalı daha fazla bilgi için şu makaleyi okuyun.

Geçici verginin oranı : Gelir vergisi mükellefleri için en düşük limit olan %15, Kurumlar vergisi mükellefleri için bu oran %20'dir.

I. Dönem: Ocak - Mart dönemi > 14 Mayısa kadar beyanneme verilip 17 Mayıs'a kadar ödenir.

II. Dönem: Nisan - Haziran dönemi > 14 Ağustos'a kadar beyanname verilip 17 Ağustos'a kadar ödenir.

III. Dönem: Temmuz - Eylül dönemi > 14 Kasım'a kadar beyanname verilip 17 Kasım akşamına kadar ödenir.

IV. Dönem: Ekim - Aralık dönemi > 14 Şubat'a kadar beyanname verilip 17 Şubat'ta ödenir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)

Türk vergi sisteminin ve maliyenin en önemli gelir kalemi olan peşin ödenen vergilerin başında gelen harcamalar üzerinden alınan bu kesintidir.

Bana vergi çıkacak fatura bulmam lazım diyenlerin belalısı olan bu kalemde beyanname müteakip ayın 24. gününe kadar beyan edilip 26. günü akşamına kadar ödenir.

DAMGA VERGİSİ

Gelire konu olan resmi evraklardan devletin aldığı yazal bir haraç olan damga vergisi müteakip ayın 23. günü akşamına kadar beyan edilip, 26. günü akşamına kadar ödenir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)

Motorlu taşıtlar vergisi bir açıdan servet, vergisi diğer yandan yol, köprü aşındırma vergisidir.

2011 yılında ortalama %7,71 zamlanan verginin net bir tarifesi yoktur. MTV, aracın yaşına, ağırlığına ve silindir hacmine göre değişir, ayrı ayrı belirlenir.

Kısaca özetlersek;

1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 1300 cm3′e kadar olan otomobillerin 436,2 TL.
Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin 697,9 TL.
Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstündeki otomobillerin 15.821,5 TL.
1-6 yaş grubunda ve koltuk sayısı en az 46 olan otobüslerin 2.105,7 TL.
10 bin 1 ile 20 bin kg arasında ağırlığa sahip kamyonlar için 1.894,6 TL.

Beyan ve ödeme: Beyan zaten ruhsatta yer alan araç bilgileriyle gerçekleşir ve bu yaş-silindirağırlık ölçülerinden hareketle taahhuk edilip, 1 taksidi 03 Ocak - 31 Ocak 2011,2 taksidi 01 Temmuz - 29 Temmuz 2011 tarihleri arasında ödenir.

MTV'yi artık birçok kişi vergi dairesinde kuyruk sırasına girmeden bilgisayar başından kredi kartıyla ödeyebiliyor. Hatta bazı bankalar bu ödemeleri taksite bölebiliyorlar.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV)

Devlet bankaya da el atmış burada hesabı, hesap hareketi bulunan kişilerden işlemler üzerinden aldığı vergidir. Bunu genelde mükellefler beyan edip ödemezler. Peşin alınan bu vergiyi bankalar ve finans kurumları tahsil edip işlemin yapıldığı ayın müteakip 15. günde beyan edilip ödeme yapılır.

EMLAK VERGİSİ

Bir nevi gayrımenkul vergisi olan emlak vergisini maliyede ziyade belediyeler tarafından tarh, taahhuk ve tahsili gerekleştirilir.

Oranı ve ödeme dönemleri : Bina ve araziler için 4 yılda bir olmak üzere bütçe yılının Mart, Nisan, Mayıs aylarında 1. taksiti, Kasım ayı içinde de ikinci taksiti ödenir.

SANAYİ VE TİCARET ODALARI ile BORSALARIN YILLIK AİDATLARI

Odalar istisnalar hariç yıllık aidatları yılda iki kez olmak üzere 2 taksitte tahsil ederler. Haziran ve Ekim ayları ödeme dönemleridir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMLERİ

Sigorta primleri bir önceki ayın ödemeleri içinde bulunulan ayın 24. günü mesai sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgesi (beyanı) verilip o ayın son iş gününe kadar ödenir.

 Not 1 : İsteğe bağlı sigorta ve Bağ-kur primleri de aynı şekilde ödenir.

İLAN, REKLAM VE TABELA VERGİLERİ

Her yılın ocak ayının sonuna kadar ödenir.

BA - BS FORMLARI

Ödeme, beyan, ceza ve süreleri hakkında daha geniş bilgi için şu makaleyi okuyabilirsiniz.

 Not 2 : Vergi yapılandırma taksit ödemelerinde ay sonu tatil gününe denk geliyorsa son ödeme tarihi bir sonraki ayın ilk iş günü DEĞİL, bir önceki ayın tatil gününden bir önceki iş günüdür. 

Birçok mükellef bankalarda ve diğer taksit ödemelerinde alışılagelmiş ödeme şeklini vergi taksitinde de böyle zannedip yapılandırma iptali ve yeni faiz, gecikme zamları ile karşı karşıya kalabilmekteler.
Google+ paylaş

Benzer Konular :

    Yorum yapın
    Facebook yorumları

0 YORUM YAPILDI. Görüşünüzü belirtin ! :

Yorum Gönder

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.