Ba Bs formları can yakıyor !

Bir çok firmanın ve mükellefin her ayın başında beyan edilen bir önceki ayın alım ve satımlarına ilişkin fatura tutarlarını gelirler idaresi yani kısaca maliyeye bildirmeleri gerekmekte. Buna Mal alım satım bildirim formu (Form Ba) ve Mal ve hizmet sayış bildirim formu (Form Bs) adı verilmekte. İş dünyasında kısaca Ba-Bs raporu olara da tabir edilen bu formlar yüksek tutardaki faturaların bir an önce bildirilerek ilgili verginin taahhuk ettirilmesi ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi maksadıyla yürürlükte olan bir sistem. Mükellefler genellikle ay başında ba bs teyidi adı altında birbirleriyle beyan tutarlılığın sağlanması için fatura tutarlarında teyitleşmekte. Böylece maliyenin beyan edilen faturalardaki çapraz sorgulamada faturayı kesenle faturayı alanın aynı rakamları gösterip göstermediklerine ilişkin denetiminden, olası cezalardan kaçınma çabasında mükellefler.

Daha önceki dönemlerde yıllık olarak gösterilen bu formlar aylık olarak uygulanmaya başlandı. Zamanında beyan edilmeyen formlar, yani faturalar için 1.500 TL özel usulsüzlük cezaları ile naylon fatura, sahte beyan, hatır faturası, kayıt dışılık gibi sorunların önlenmesi amaçlandı.

Ba Bs raporlarında 5.000 Tl'yi aşan alım satım işlerinde, izleyen ayın sonuna kadar vergi idaresine bildirilmesi zorunluluğu bulunmakta. Burada beyan sınırı ele alırken KDV tutarı dışında kalan harici bedel esas alınmakta. ÖTV'de ise dahil tutar hesaba katılmakta.


Yukarıda anlatılan maksat ve uygulamalar bir yere kadar makul ve kamu gelirlerinin arttırılması, vergi kaybı, kayıtdışı ekonomi ile mücadelede kabul edilebilir politikalar gibi görünse de uygulamada bir çok masum mükellefin canı yandı. Zamanında veremeyenler, posta ile geciken, kaybolan faturaların ya da koçanın içinde fark edilemeyen, mali müşavirce beyan hatası ile öngörülemeyen birçok olumsuz durum 1.500 lira ceza ile sonuçlandı. Yaşanan karmaşa mükelleflerle muhasebecilerin arasını açmakta olup; zaten krizde olan ekonomide mükelleflerin canını sıkan bu durum zararın telafisinde vergi kaçırmayı güdüleme olasılığını da beraberinde getirmekte.

Bir mükellefin, amma dalgınlıkla amma da hatayla bir değil üç faturanın kaybolması, yolda düşmesi, hatayla beyan edilmemesi tutarı 1.000 Tl x fatura ededince özel usulsüzlük cezasını beraberinde getirmekte. Artan tepkilerle gelirler idaresi söz konusu uygulamada bazı yumuşatmalara gitse de uygulamanın keskin kılıcı mükelleflerin ensesinde hala durmakta. Şu an itibariyle zamanında beyan edilmeyen formların müeyyidesi 5398 sayılı Vergi Usul Kanununda değişikliğe gidilerek eksik yada yanıltıcı beyanların düzeltmesi 1.500'den 1.000 Tl'ye çekildi. Ayrıca form beyan süresinin bitiminden itibaren yanlışlık 15 gün içinde belirlenip düzeltmeye gidilirse ceza yarıya indirilerek 1/4 sonraki 15 günde ise 1/2 oranında ödenecek.

Ne kadar yumuşatılırsa yumuşatılsın söz konusu uygulama vergisini zamanında ve tam ödeyen bir çok mükellefi aksi yönde teşvik eder durumu var. Peki nasıl?

Örnek:

X limited şirketi ön muhasebeden sorumlu Bay Ahmet , ayın yirmisine doğru bir önceki ayın faturalarını topladı sistemine işledi. Sonra fotokopilerini alıp arşivine ekleyen Ahmet Bey, resmi muhasebesini tutan mali müşavir Aslı Hanım'a belgeleri teslim etti. Bilindiği üzere bazı fatura sayfaları son derece ince kağıttan yapılmakta. Bu faturalardan bir tanesi başka bir faturanın küpürünün arkasında kalarak/yapışarak mali müşavirlik tarafından fark edilemeyerek işlenemedi.

Ön muhasebeci Ba Bs ile ilgili gelen teyit faksı veya telefonuna sistemine bakarak yanıt verip mutabık olduğunu iletti. Fakat gözden kaçan fatura ta ki cezanın çıkmasıyla ortaya çıktı. Mali müşavirlik çalışanları kötü niyet olmadığı halde cezanın birinci derecede sorumlusu oldular. Bu aynı şekilde mükellefler tarafından yapılmış olabilirdi.

Başka bir örnekte de Harun Bey, işyerinin faturalarını ay sonuna doğru muhasebecisine götürürken iki tane iptal edilmiş faturanın arasında kalan bir faturayı göremeyerek 47.000 Tl'lik mal satış belgesini teslim edemeyip, bir kaç ay sonra fark edilen hatanın bedelini 1.000 Tl ceza ile ödemek zorunda kalabimektedir

Yaşanmış iki olaydan verdiğimiz örneklerin benzerleri iş dünyasında sıkça yaşanmakta. Bir çok mükellef sene sonunda ödeyeceği vergiden fazlasını Ba Bs formlarından doğan özel usulsüzlük cezaları ile sermayeyi adeta kediye yedirmekte.

Peki çözüm ne olmalı?

Söz konusu uygulama teoride en başta saymış olduğumuz faydaları bakımından kamu gelirlerinin arttırılması ve vergi ziyaının önlenmesi amacına uygun bir vergi politikasıdır. Fakat son beyan tarihi ve caza sınırları daha kabul edilebilir seviyelerde olmalıdır. Mesela Ba Bs form beyanından itibaren 2 ay içinde yapılan düzeltme beyannamelerinde hata giderilmeli, sonraki aylarda da fatura tutarının %2'si üçü yada beşi, ya da süresinden itibaren takip eden bir ay için 250, sonraki aylar için katlanarak giden ve en yüksek 1.000 Tl ceza üst sınırı koyularak uygulama daha da yumuşatılmalıdır.

Şu an için ise mükelleflerin ön muhasebe ve mali müşavirliklerin zamanında ve çok dikkatli olmaktan başka seçenekleri bulunmamakta. 

 İlgili makeleler                                                                                                                       :

2 yorum:

  1. Benim Başıma geldi, devlet baba canıma okudu.!

    YanıtlayınSil
  2. Artak Bunu dert etmeyin. www.babsmutabakat.net UYGULAMA ÜCRETSİZ

    YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.