Sanal Şirket

Hem iç hem dış kaynak kullanarak sahip olduğundan fazla kaynak kullanabilen ortak amaçlar için bir araya gelmiş bağımsız şirketlerin katılımıyla oluşturulan bir işbirliği türüdür. Aynı kurumsal yapı içinde görev alan yöneticiler ve çalışanların farklı projeler etrafında oluşturdukları geçici birliklerdir. 

Buradaki "sanallık"tan kasıt, gerçek olmayan değil, "sanal gerçeklik" tir. Kısacası her zaman ve her yerde olan ve "etkileşim" ve "uyarlanabilirlik" anlamlarında kullanılmaktadır.

Bu yeni yapının belirleyici özellikleri şöyle sıralanabilir:

• İki ya da daha fazla şirketten oluşmalıdır. Sanal bir şirket ortak bir amaca ulaşmak için bir araya gelmiş iki yada daha fazla şirketten oluşmalıdır. Bu birliktelik, işbirliği yapan şirketlerin umulan kazancı elde etmelerine kadar sürecektir.

• Güçlü iletişim olmalıdır. Sanal şirketin en önemli parçası iletişimdir. Güçlü bir iletişim ise başarı için ön koşuldur.

• İlişkilerde Daha az hiyerarşi ve bürokrasi olmalıdır. Birden fazla şirketin varlığı, sanal şirket yapısında hiyerarşiyi ve bürokrasiyi şimdiki haliyle korumayı zaten güçleştirecektir.

• Sanal şirket esnek olmalıdır. Şirket içinde yer alan birimler (şirketler) hedeflerine ulaşmak için daha esnek olmalıdırlar. Bir araya gelen şirketler daha sabırlı, birbirlerinin yeteneklerinden tam olarak yararlanmak için hedef tarihlerini değiştirmeye hazır olmalıdırlar.

• Şirket aynı anda sanal ve gerçek olabilir: Sanal bir örgütlenme içine giren bir şirket hem sanal hem de gerçek varlığını oluşturabilir. Yani, belli bir şirketin belli bir bölümü sanal bir takım olarak bir başka şirketle işbirliği içinde çalışabilir. Öte yandan, şirketin diğer bölümleri normal (geleneksel ya da gerçek) bir şirket olarak varlığını sürdürebilir. 

Böyle bir birliğin başarılı olması için, şirket yönetimi tarafından prim, ödüllendirme, yeni projelerde görevlendirme gibi motivasyonu unsurları ile Sanal Şirket katılımcılarının aynı hedefe kilitlenmesi sağlanmalıdır . Bu başarının sağlanması için diğer bir unsur ise planlamadır.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.