Senet doldurma - hazırlama detaylı anlatım

Borç senetlerinde imzalar, nasıl senet doldurulur, senet imzaladım başım belaya girer mi  konuları hep sorun olmuştur. 

Senet (poliçe, Bono) bahsinde sorularla kafa karışıklıklarını giderelim. Bunun için hazırlanan senet örneğinde maddelerle nereyi nasıl dolduracağımıza bir bakalım...

Senet doldurma - yazma, boş senet örnek konularına resimli anlatım:


1- Ödeme Günü: Bu kanunlarda kesin bir şekil şartı değildir. Ödeme gününe yazılan bir tarih ö tarihte ödeme yapılacağına yazılı beyan anlamı taşır. Eğer önceden belirtilen bir tarihte ödeme/tahsil iin anlaşılmış ise tarihmutlaka yazılmalıdır. Yoksa vade şekli gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenir.

2- Türk Lirası: Senette belirtilen tutar, yani senede konu olan borç/alacağın miktarını ifade eder. Yukarıda örnek resimde de görüldüğü üzere kıymetli evrak hükkmündeki poliçenin miktar tutarının sağ ve soluna #5.000# yazılmış. Bu yöntem ile senette sonradan müdahaleyi, sağına ve soluna rakam ekleme çıkarmayı önlemek için bu gibi simgeler yazılır.

3- Kuruş: Borç/Alacak miktarının küsüratını ifade eder. Küsürat yoksa çizik atmak yeterlidir.

4- No: Birden fazla senet varsa senet numarası yazılır. Böylelikle hem alacaklı hem de borçlu hangi senet olduğunu, kaç tane daha senet kaldığını takip edebilir.

5- Vade: Üst tarafa yazılan ödeme gününü aynısı buraya yazılır. Genel yeamüller 12.10.2011 ise üst tarafa alt tarafa da 15 Ekim 2011 şeklinde yazılır. Bunda maksat ay gün karışıklığının önüne geçmek ve senet muhteviyatını daha açık hale getirmektir.

6- Alacaklı: Senette alacaklı olan gerçek veya tüzel kişinin ismi, namı yazılır. Tüzel kişi ise (örn: X ltd. şti, XXX a.ş) firma resmi ünvanı, gerçek kişi ise Ali Akça şeklinde yazılır.

7- Borç/Alacak Miktarı: Senete konu olan müktarister TL ister yabancı para cinsinden olsun yukarıya yazıldığı üzere rakamla değil yazıyla yazılır. Burada maksat tutarın yanlış algılanması, yazılmasının önüne geçip miktarı teyit etmektir. Üstte veya altta değişiklik, tahrifat yapılırsa eğer anlaşılmasına yardımcı olan unsurlardan biridir.

8- Borç/Alacak Miktarı: Küsürat varsa yazıyla yazılır.

9- Borcun sebebi: Burada borcun, alacağın neyden kaynaklandığı açıklanır. Daha açık bir ifade ile birine şu günde ödeme taahhüdü ile para verilip karşılığında bu senet hazırlanmışsa yani para borcuna istinaden hazırlanmışsa o kısma "nakden" ibaresi, Bir mal ve hizmet karşılığında ödeme yapılacaksa "malen" ibaresi yazılır. Burada maksat özellikle borç def-i, reddi veya itirazı durumlarında taraflara ispat şansı tanımaktır. 

Mesela mal aldı iki ay sonrasına senet hazırlandı. Malın alınması, peşin ödemeler avanslar, faturası, irsaliyesi teslim tutanakları ve sözleşmesi anlaşmazlıklarda mahkemelere delil sunularak varsa haksızlık giderilebilmesi için taraflara ispat kuvveti verir.

10- Mahkeme: Senetten doğan anlaşmazlıklara hangi mahmemenin bakacağı yazılır. Taraflar aynı ildeyse o il, farklıildelerse anlaştıkları il,ciroya konu veya neresi olursa olsun derlerse Türkiye mahkemeleri diye not düşülür.
11- Borçlu kişi: Ödemeyi taahhüt eden borçlunun bilgilerinin yer aldığı kısımdır. Burada şahıs gerçek kişi ise; Adı, soyadı, açık adresi ve Tc kimlik numarası yazılmalıdır. Şahıs tüzel kişi ise firmanın ünvanı ticaret sicil gazetesi, resmi faturası ve kaşesindeki gibi yazılmalıdır. Firmanın direk kaşesi de yeterlidir.

12- Düzenlendiği tarih: Senetin düzenlendiği tarih yazılarak anlaşmanın ne zaman imza altına sokulduğu not edilerek yineolası bir anlaşmazlıklarda delil hükmü taşır. Ben borcumu ödedim diyen biri tediye, tahsilat makbuzunu veya banka dekontunu vet tarihini senetle karşılaştırarak hakime ibraz edebilir.

13- Borçlunun imzası: Borçlu olan tarafın adı soyadı ve imzası yer alır. Sol atarafa borçlu kimse onun adı ve soyadı yazılmalı o kişi imzalamalıdır. 

Tüzel kişilik arz eden firmalarda ise firma kaşesi yada elle yazılmış firma bilgilerinin altına, üstüne fark etmez, kanuni imza atmaya yetkili temsilcisi imza atmalı attırılmalıdır. Bu önemlidir. Çünkü atmaya yetkili olmayan biri imzasını atarsa atan kişi borc karşısında yükümlü olacaktır. 

TTK m.613: "...Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza, aval şerhi sayılır..."

14- Kefil : Kıymetli evraka konu olan borca ilişkin kefil anlaşması varsa kefilin adı soyadı ve imzası atılır. Borçlu borcunu  ödemez haciz yoluyla tahsili mümkün olmazsa alacaklı için mahkeme borcun tahsilini kefilde arar. Kefil ikinci borçlu hükmündedir.

15- Kefil bilgileri : Borca kefil olanın adı soyadı, adresi ve Tc kimlik numarası yazılır. Senette kefillik mecburi değildir. Kefil bulunmadan senet hazırlanabilir.

16- Senet özetleri : Senete ilişkin daha çok alacaklı tarafın işlerini kolaylaştıran bölümdür. Senetleri dosyalarken senet içeriğine nakmadan borçlu, vade, tutar gibi bilgilerle alacaklarını takip edebilir. Borçlu içinse doldurulduğunda gene tahrifata karşı önlem olarak doldurulabilir ama zorunlu değildir.

17- Senet muhteviyatı, dayanağı : Özellikle boş bırakılan bu kısıma senetin hangi borca istinaden hazırlandığı varsa sözleşme (Kira, teminat, taksit) için yazıldığı buraya eklenebilir. Yazılırsa iyi olur.

Yukarıdaki gibi hazırlanmış bir senet her iki taraf için gerekli şekil şartlarına tam haiz bir evraktır. Peki başka ayrıntı varmıdır?

Evet var. Ard niyet, cayma, ödeyememe, davaya ilişkin ispatta aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmelidir.
 • Seneti borçlu olan taraf kendi el yazısıyla düzenlemelidir.
 • Senete imza atılmaladan mutlaka iki taraf da okumalıdır.
 • Senet imzalandıktan sonra borçlu olan mutlaka fotokopisini almalıdır.
 • Eğer senete dair ayrıyeten hazırlanmış bir sözleşme varsa her nüshasından birer tane taraflarda bulunmalıdır.
 • Senet ödendiğinde özellikle imza kısmı oradan yırtılıp atılmalı, 
 • Üzerine bedeli ödenmiş, tahsil edilmiştir kaydı düşülmeli, 
 • Mümkünse şu tarihli şu tutarlı senete ilişkin hazırlanan diye not düşülerek makbuz  alınmalıdır,
 • Ödense bile senet bir süre muhafaza edilmeli, ileride doğabilecek anlaşmazlık, sahte senet olaylarına karşı önlem alınmalıdır.
 • Al sen doldur diyerek boş senete kesinlikle imza atılmamalıdır.

71 yorum:

 1. Ben senet yaptım imzayı farklı attım,
  Tc'yi yanlış yazdım
  Adresi yanlış yazdım.
  Ne olur

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Evrakta sahtecilik olur

   Sil
  2. Kesinlikle nitelikli dolandiricilik olur gecmis olsun 7 yila kadar cezan var

   Sil
  3. Merhaba benim başıma bir senet olayı geldi yardım edecek biri var mı?

   Sil
  4. Ben bir renta gardan araba 1 aylığına kıraladım 10 gün kulandım sonra geri bir arkadaşımla gönderdim meyer arkadaşım teslim etmemiş 45 gün sonra araba

   Sil
  5. Başka şehirde tespit edilmiş ve sahibi gitmiş getirmiş ondan sonra adıma senet yapmış benim hiç haberim olmada savcılığa vermiş senetle hiç alakam yok bu nedenle ben ne yapmalıyım?üzerimde ne varsa hacizlik olmuş:(

   Sil
  6. geçmiş olsun evrakta sahtecilik ve dolanrıcılık 7 seneye kadar.

   Sil
  7. senedi doldurdugunuu unutmuş olmyasınız? eğer seneddeki imzanın sizin olmadıgın ve karsı tarafın suclu olduguna eminseniz itirazda bulunblirsinz.

   Sil
 2. Fikri Tezcan28 Ekim 2014 11:13

  @Mehmet ŞAHİN evrakta sahtecilikle suçlanabilirsiniz

  YanıtlayınSil
 3. ben bir pansiyonla senet imzaladım fakat bu pansiyondan memnun olmadım ve çıktım 6 aylık senetim orda kaldı ve alamadım bunun ardından bir sene sonra icraya verildim .benim elimdeki eski senette alacaklı kısmı ....... pansiyon yazılmış fakat icraya giden senetler üzerinde degişiklik yapılmış pansiyonun önüne şirket ismi getirilmiş bunda bir usulsüzlük var mı bu konu da bana yardım edebilirmisiniz

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. evet usulsuz. alacaklı kişi değiştirilemz. fakat emrühavale kısmına not düşülerek borç devredilebilir.

   Sil
 4. @Adsız
  Üzerindeki bilgi silinip yerine başka bir isim eklenmişse bu evrakta sahteciliktir. Bunun dışında boş olan yere bilgi girilmişse borcun aslı kaybolmaz. Elinizde senete dair sözleşme var mı?

  YanıtlayınSil
 5. ben ögrenciyim sözleşmeyi bir nüshasıda bende olması gerekiyordu bunu sonradan ögrendim ancak şuan elimde senete dair sözleşme yok bilgi silinmemiş fakat benim elimdeki senetin geçersiz oldugunu ögrendim alacaklı olarak yazılan ..... pansiyon gerçek veya tüzel kişisi degil fakat onların elindeki senet geçerli hale getirilmiş alacaklı kısma ekleme yapılarak Gerçek veya tüzel kişiler lehdar olabilir. Lehdarın gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin ad ve soyadının, tüzel kişi ise unvanının yazılması zorunludur. Bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyen yazılımlar lehdar unsurunun varlığı için yeterli değildir. Örneğin, lehdar olarak Hakan Kuyumculuk gibi bir yazılımda gerçek adı ve soyadı yer almadığı gibi bir tüzel kişinin unvanında yer alması gereken unsurlar da yer almadığı için bu şekilde düzenlenen bir senet geçersizdir.dye bir hüküm buldum internetten

  YanıtlayınSil
 6. Hüküm doğru, burada önemli olan husus elinizdeki senet bu hükme uyuyor mu? Bir avukattan yardım istemenizi tavsiye ederim.

  YanıtlayınSil
 7. ben bu konuda dilekçe vermeyi düşünüyorum geçersiz senetin geçerli hale geldigine dair eksi bir kazanç saglamıycak şansımıza denemeyi düşünüyorum bulduğum m bütün yollar tek tek kapandı çünkü yardımınız için teşekkürler

  YanıtlayınSil
 8. Ben bir yemek şirketi ile senet imzaladım. Senedimi geri alırken imzaları oradaki adam yırttı, imzalar onda kaldı. Senedin kalan kısmını ben aldım. Buradan kaynaklanan sorun olur mu?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. senedi size teslim etmesi gerekirdi. imza kısmını sizin yırtıp yoketmeniz ve sened ustune tahhsil edilmiştir ydıktan sonra bir sure saklamanız gerekirdi. ileriki zamanda size verilen sahte sened olma durumunda delil bazında kullanılır. yırttıgı imza kısmını baska evrakda kullanacak olursa bu kişi sahtecilik yapmıs olur.. ciddi bir suş teşkil eder.

   Sil
 9. Seneti borclu olan kisi mi doldurmak zorunda

  YanıtlayınSil
 10. Seneti borclu olan kisi mi doldurmak zorunda

  YanıtlayınSil
 11. @Ömer Faruk Yeke Hayır öyle bir zorunluluk yok. Sadece imza önemli.

  YanıtlayınSil
 12. @Adsız Evrakta tahrifat ve sahtecilik yapılmadığı sürece yani imzanızı taklit ve montaj tapmadığı takdirde problem olmaz. Yapa bile ispat edebilirsiniz.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. başka biri benim adıma senet düzenlemiş benim yerime imza atmış senet bankada bana banka haber verdi sonuç ne olur

   Sil
 13. bir senette birden fazla vade tarihi yazılabilir mi yani tek senette birden fazla vade ve vade tutarı yer alabilir mi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bir poliçe / Senet:
   DAYANAK -1
   1. Görüldüğünde;
   2. Görüldükten muayyen bir müddet sonra;
   3. Keşide gününden muayyen bir müddet sonra;
   4. Muayyen bir günde;
   ödenmek üzere keşide olunabilir.
   Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takibeden vadeleri gösteren poliçeler batıldır.

   DAYANAK-2
   İki vadeli bu senet bono niteliğinde değildir ( BK. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997, s. 997 ).

   Sil
 14. @oğuzhan demir TTK md. 615 gereği


  Bir poliçe / Senet:
  DAYANAK -1
  1. Görüldüğünde;
  2. Görüldükten muayyen bir müddet sonra;
  3. Keşide gününden muayyen bir müddet sonra;
  4. Muayyen bir günde;
  ödenmek üzere keşide olunabilir.
  Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takibeden vadeleri gösteren poliçeler batıldır.

  DAYANAK-2
  İki vadeli bu senet bono niteliğinde değildir ( BK. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997, s. 997 ).

  YanıtlayınSil
 15. Ben 100 bin liralik bir senedi 2. Cirolayanim 1. Cirolayan bu senedi odemezse bana gelirler mi acaba ?
  Bide senedi bize yapan sahis senedi 15 gundur sordurmadi senet ne zaman iptal olur ?

  YanıtlayınSil
 16. Merhabalar bir sorum olacak. Karabük'te bir pansiyonda kalıyorum. Şuan kaldığım pansiyonda memnundum ve gelecek sene için senet imzaladım fakat bir kaç olaylar yüzünden bu memnuniyetim kalmadı. Bunun için senedimi ve sözleşmemi istediğim halde müdür vermedi ve sert bir tepkiyle bunu iletti. Hizmet vermeden benden 10 ayın parasını almasın diye neler yapmam gerekir bilmiyorum. Hukuki işlemler de beni tedirgin ediyor ve bilinçsiz bir şekilde adım atmak istemiyorum. Mahkemeye vereceğine dair beni tehdit eden müdüre karşılık olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Senedi imzalayalı bir ay bile olmazken tekrardan nasıl alacağımı düşünür duruma geldim.Bana bu konu hakkında yardımcı olursanız çok memnun kalırım. Teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 17. bende güzellik merkezinde sözleşme imzaladım. Madde de 7 gün içerisinde iptal ettirebilirsiniz yazıyorlardı fakat iptal etmediler. Fakat daha sonra sözleşmeyi incelediğimde tc numaramamın son rakamının yanlış olduğunu farkettim. Sözleşme geçersiz sayılır mı sizce?

  YanıtlayınSil
 18. ben öğrenciyim kira senedi yaptım 3 kişil ve evden birisi çıktı sonra biz yerisine başka birini buduk oda çıktı gidip ev sahibiyle konuştuk oda sezon sonunda mahkemeye veriliceğini söyledi ama kira öderken makbuzlar hep benim adıma kesildi bunu avukata verseler başıma ne gibi bir olay gelir yada bu senedin geçerliliği varmı senedde sadece ibzalar va yukardaki kısımlar doldurulmadı bende fotokopisini aldım bunu sonra doldursa geçerli sayılırmı acil yardım

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Senete kim imza attıysa sorumlu odur. Boş evraka imza atma ile ilgili husus için aşağıdaki makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

   http://www.mutlakbutlan.com/2016/02/bos-kagida-imza-atmanin-hukuki-sonuclari.html

   Sil
 19. Ögrenciyim yurtta kaliyorum yurt cemaate ait bir yer ama resmi olarak pansiyon olarak geciyor ben yurttan ayrilmak istiyorum senetler var mahkemelik olurmuyuz napmaliyim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Senete imza atan kişi vadesinde ödenmediği taktirde (sözleşme şartlarını yerine getirmemesi) borçlarından dolayı hukuken sorumludur.

   Sil
 20. 6 ay günü geçen senede işlem yapıla bilirmi

  YanıtlayınSil
 21. 6 ay günü geçen senede işlem yapıla bilirmi

  YanıtlayınSil
 22. Yatırım amaçlı ticari taksi aldım kayınbabamda evrak işlerinde size yardımcı olurum diyerekten yanımzda bulundu bu arada arabayi kredi esnaf kefaletten aldik kayinbabamda evraklarin arasina 37 milyarlik senet. Sıkstrms farknda olmadan bj durumda napmaliym

  YanıtlayınSil
 23. elimde 2 adet senet var.600 er tl lik.yazarken 600(altıyüz) şeklinde yazdım.alttaki yazı ile kısmı boş.tamamını borçlu doldurdu bu arada.yukarıdaki yazma biçimi yüzünden sıkıntı yaşar mıyım

  YanıtlayınSil
 24. Merhaba Senette alacaklı kısmı boş ise senet geçerlimidir?

  YanıtlayınSil
 25. Merhaba senette alacaklı kısmı boş ise senet geçerlimidir

  YanıtlayınSil
 26. Bi apartta kalmak için 4 aylık senet imazaladım 2 ay kaldım ücretini ödedim şimdi çıkmak istiyorum sözlesme yapılmadı senedi alabilir miyim sorun olur mu diğer ayların parası da benden istenir mi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Yasal olarak istemeye hakları var. Sizin isteyip de verip vermemeleri tamamen onların insiyatifindedir.

   Sil
 27. Bi apartta kalmak için 4 aylık belli miktar a senet imzaladım 2 ay kaldım ücretini ödedim şimdi çıkmak istiyorum sözlesme yapılmadı kalan 2 ayı isterler mı senedi alabilir miyim

  YanıtlayınSil
 28. Merhaba ben bir ev kiralamak için kira kontrati ve senet imzaladim 3 aylik pesin para verince 3 senedimi aldim emlakcidan kiraladik fakat ev sahibini aradigimda haberi olmadigini söyledi bende iptal ettirdim fakat verdigim parayi emlakcidan alamadim ondan senet aldim 26 tarihli senet fakat sanki 26 28 cevrilmis duruyo senedim gecersiz olurmu parayi alamazmiyim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. sened üzerinde alacaklı kimdi? ev sahibi ise emlakcıya ulaşması lazım.

   Sil
 29. Merhaba ben esnaf birine kendi adıma kredi çektim 18ay vade ile senet ve sözleşme imzaladık aramızda 10 taksit ödedi 4 aydır ödemiyor tekrar bi senet düzenledik bir hafta içinde ödemesi için ödemedi bende avukata verdim avukatıma kasım ayında demiş ocak 2ci haftası ödeme yapacam demiş halen yapmadı avukatın yanına gidip sordum haber varmı aramadı dedi siz arayın dedim aradı borclu hesap numarası istedi ödeyecem dedi aradan 1 hafta gecti yine ödeme yapmadı işin kötü tarafı dükkan kendi üstüne değilmiş esinin üstüne toptancıların senetlerine imzayı bu atıyor o yüzden dükkana icr işlemi olmuyor kişiyi dolandırmış gercek yüzünü gizlemiş üstüne bi arac var hacizli benim gevseklik var tabi arastırması gereken kendi bana diyor sen arastır bisey bulursan haber ver benim değil sanki karsı tarafın avukatı
  Ben ne yapmam gerekiyor bi yol gösterin Allah rızası için

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba borçlunun iyi niyetli olmadığı açık işiniz biraz zor. Avukatınızı değiştirmelisiniz.

   Sil
 30. Senette adı yazmadığı halde açık imzası bulunan kişi senetten sorumlu mudur

  YanıtlayınSil
 31. İtiraz hakkı olsa da sorumlu tutulur.

  YanıtlayınSil
 32. Evrakta sahtecilige gecmezmi acaba slm ben 2008 yilinda işe girmek için boş senede sadece adimi soyadimi ve iki adet imza attim yeni kurulmuş tali bayi yaklaşık bir birbucuk ay surdu ve devam etmeyerek işi kapatti. Biz uc kisi idik şimdi ise 6.2015 te son odeme tarihi atarak senedimi 25000 tl olarak doldurmuştur 2008 yilinda ytl oldugundan senedin o tarihler de dolduruldugu bellidir. Ben borcumu odemek icin yanina defalarca gittim benim bu adama 1500 tl borcum vardi şimdi icra avukat masrafi 35 bin tl ye çikti benim tc kimlik numarama ve adrese ulaşamadigindan bana teblig eddiremiyor senet ytl senedi ve şimdi bu tarihte doldurdugu senede nakden yazmiş acaba el yazisini farkliligi ve madem 25000 tl para verdin neden tek bir elden yazilmadi ve neden tc kimlik numarasini almadin diye sormazlarmi acaba

  YanıtlayınSil
 33. Senet de alacakta verecekte aynı kişi yazıyorsa senet geçerli mi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Evet geçerlidir. Vadesinde ödenmeyen senete karşılık alacaklı kendisi borçlu kendisini icraya verir neyi var neyi yoksa alır. Böyle bir senet imzaladıysanız hemen bir avukat tutmanızı tavsiye ederim.

   Sil
 34. mrb. oturduğum apartman için ısı yalıtım işi için bir firma ile anlaştık. sözleşme yaptık. sözleşmede elden 5 taksit (senet alınır) maddesine göre senet imzaladım. firma işi yapmadığı gibi benide icraya verdi. itiraz ettim. firma ben bu senedi o iş için almadım dedi. senette malen yazmışlar. bana fatura falanda vermediler. senette sözleşme için yazmadığı, ödeyipde aldığım makbuzlarda şu senet için yazmadığı için icra mahkemesi firmayı haklı gördü. şimdi tüketici mahkemesine vermeyi planlıyorum. sizce şansım varmı.

  YanıtlayınSil
 35. mrb. bina ısı yalıtımı içn bir firma ile anlaşım sözleşme yaptık. sözleşme maddelerinin birinde elden 5 taksit (senet alınır) yazıyordu. bende senet imzaladım. firma işi bitirmediği gibi ben icraya verdi. itiraz ettim. icra mahkemesi senette sözleşme yazmadığı, ödeyipde aldığım makbuzlarda bu senete diye yazmadığı için kabul ettmedi üstüne ceza verdi. bende tüketici mahkemesine vermeyi planlıyorum. senette malen yazıyor. ama adıma ne fatura nede irsaliyeleri var. senet nama da değil. sizce şansım varmı

  YanıtlayınSil
 36. İşiniz zor görünüyor. Uzlaşma imkanınız varsa denemenizi tavsiye ederim.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. malesef yok. hatta benden bu senedin parasını alacaklarını, ardından ısı yalıtım işi için olan parayıda alacaklarını söylüyor karşı tarafının avukatı. yalan la dolanla bir şey yapamazsın deyincede boşuna okumadık işimiz bu diyede gülüyor. ben tüketici kanununa güvenerek başvuracağım. senetin nama olması şartı üzerine.

   Sil
  2. Hakan Büyük19 Nisan 2017 14:18

   Elinizde sözleşme makbuz ve konuyu ilgilendiren ne varsa toparlayın bir avukatın da görüşünü alın evrakta yer alabilecek küçük bir detay sizi bu sorumluluktan kurtarabilir.

   Sil
 37. Merhabalar. Benim sormak istediğim şu, eğer senetteki rakam ile yazı ile yazılan kısımdaki para miktarı aynı değilse ne olur? Atıyorum senette rakam kısmında 1.000.000 TL yazıyor ve yazı kısmında Bin TL yazıyor. Bu senet geçerli midir mesela?

  YanıtlayınSil
 38. mmerhabalar ben araba kiraladım. ve araba kiralarken elli bin tl lik senet imzaladım. müteakibinde kiralamaktan vazgeçtim. yaptığımız senedin üstüne iptal yazıp senedimi aldım. ancak senet yaptıktan sonra rent a acar sahibi senedin fotosunu çekmişti senedin üzerinde ismim soyismim tc kimlik numaram ve 2 adet imzam var. senedin resminin olması sıkıntı yaratırmı benim açımdan senetin aslı bende. senet borç defter senedinden yazıldı

  YanıtlayınSil
 39. merhaba senette tc kimlik no yazmamışlar öğrenip senede yazsam bir sıkıntı olur mu ?

  YanıtlayınSil
 40. Selam...kişinin benimle alacak verecek hesabı var...2009 yılında beni icraya vermiş...benden tahsil edemediği için 2012 yılında eşim adina naklen 60000 tl gibi bi meblalık senet düzenlemiş ve icrai işlem başlatmış..senetteki tüm yazılar ve imza 3. Kişilere ait oldugu kanısındayız...ne gibi bir işlem yapmamız gerekmekte...saygılar.

  YanıtlayınSil
 41. *% 3 faizli kredi oranı sunar
  * Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
  * Para için garanti

  İyi kredi puanı ile Credit Financiaer Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.

  İletişim Adresi:
  Whatsapp: +15184181390
  Doğrudan posta
  creditfinancierhome@gmail.com

  YanıtlayınSil
 42. Mrb bir mobilya dükkanından 2 adet ürün aldımpasında odemede anlaştık ve peşin ödeme yaptım isim ve adres bilgilerimi verdim.ama sonrasında senet defterinin alt ayrı bloguna yazdigini farkettim ama senet kısmı boş kaldı yazdığı yere ödeme alındı yazdı neden yazdigini sordum sorun olmaz senet boş dedi kafama takıldı bu şekilde sorun teşkil edermi bilgi verirseniz sevinirim.

  YanıtlayınSil
 43. Senede sonradan kefil eklenir mi babası oğlunun borcuna kefil olacak

  YanıtlayınSil
 44. Senede sonradan kefil eklenirse sorun olur mu degidik kalem vs.. babası oğlunun borcuna kefil olacak

  YanıtlayınSil
 45. merhaba. kira karşılığı senet yaptik ama alacaklı yerine sehven borçlunun adı yazildi. yanlış yazılan ismin uzerine ince bi cizgi cekip dogru alacakliyi yazmak senedi gecerli kilar mi? teşekkürler

  YanıtlayınSil
 46. Öncelikle herkese kolay gelsin benim bi senet olayım var fakat alcakli kişi seneti başka birine kaptırmış arkasına ciro yapmamış seneti alan kişi kendi adını yazmış arka kısma birde benim adımı soy adımı alacakli kısma yazmış sonra da üzerine çizik çekmiş kendi ad ve soy adını yazmış bu senette sahtecilik olur mu cevabınızı bekliyorum

  YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.