Talep Enflasyonu

(ing: Demand Inflation) Toplam talebin toplam arzı aşması ve ekonominin genel dengesinin bozulması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Özel kişilerin yaptıkları tüketim ve yatırım harcamaları ile kamu harcamalarının ve ihracat ithalat farkından doğan net dış akım harcamalarının toplamı mevcut mal ve hizmetler arzını aşıyorsa, bu ekonomide bir toplam talep fazlası bulunuyor demektir.

Talep enflasyonu az gelişmiş ekonomilerde güncelliğini sürekli korumaktadır. Kişi başına gayri safi ulusal geliri düşük buna karşılık marjinal tüketim eğilimi yüksek olan ülkelerde, üretim hacminde de yeterli artış olmaması nedeni ile ortaya çıkan bunalım talep enflasyonu diye adlandırılmaktadır.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.