Pozitif Ekonomi

(ing.positive economics) Doğrular, yanlışlar yada ahlaksal boyutlar dışında ekonomiyi, ekonomik olay ve durumları olduğu gibi objektif bir biçimde inceleyen, değer yargılarını kullanmaktan kaçınan iktisadi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla ekonomide cereyan eden olaylar, insanların davranışlarını tarafsız bir biçimde delillere dayandırıp kanıtlamak, olayları birbirleri arasında neden sonuç ilişkisi içerisinde ele almak ve bu olaylar için teoriler geliştirmek amaçlanır.

Pozitif ekonomi olması gerekenle ne olduğu gibi iki ayrımla normatif yaklaşımın tersi niteliğindedir. Normatif yaklaşım, olması gerekeni, neyini iyi neyin kötü gibi yorumları yani olayları ve nesneleri sübjektif bir biçimde yargılarken, pozitif ekonomi normatif anlayıştan değer yargılarını bir tarafa bırakarak tarafsız olarak incelemeyi amaçlar.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.