Tam İstihdam

(ing:Full employment) Bir ekonomide geçerli olan ücreti kabul ederek, çalışma istek ve yeterliliği gösterenlerin tümünün işinin olması ve çalışması halidir. Bu özelliğe sahip emek piyasası hem dengede hem de mükemmel işlemektedir. Ancak gerçek dünyada bu şekilde bir mükemmellik emek piyasasındaki aksaklıktan dolayı gerçekleşmektedir.

Klasik iktisatta ekonomi her zaman tam istihdam seviyesindedir. Bunu sağlayan temel varsayım Say Özdeşliği’dir. Bu özdeşliğe göre her arz kendi talebini yaratır. Noksan istihdamın karşılığı olarak kullanılan tam istihdama ulaşma Keynesyen iktisatta bir araçtır. Bu amacın gerçekleşmesi çok zor ve hatta imkansızdır. Buna karşı ekonomi eksik istihdamda olduğu durumlarda da dengeye erişebilir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.