Tüketim Toplumu

İnsanın mutluluğu ve yaşaması için hiç de gerekli olmayan şeylerin bol miktarda üretildiği bir toplumdur. Tüketim toplumunun en tipik özelliği nesnelerin dışsal görünümlerinin, yani formlarının öne çıkartılmasıdır. Tüketim toplumu kavramı, tüketilen şeylerin niteliğini değil, sadece niceliğini bir ölçü olarak ele almaktadır

Tüketime yönelik faaliyet iletişim teknolojisinde ortaya çıkmış olan her türlü aracı kullanarak, tüketiciye en kısa zamanda ulaşmayı hedeflemektedir. Bu yüzden tüketim toplumunda reklamcılık görsellik ile özdeş duruma gelmiştir. 

Tüketim toplumunun tüketim yönünden geliştirdiği bazı özellikler:

1) İnsanları fazla tüketimde bulundurmaya yöneltmiştir.
2) Bir kez kullanımlık üretime yöneltmek
3) Kalite yönünden daha kısa kullanım süresi olan malların üretimine yönlendirmek
4) Modaya uymak. Böylece modaya uygun malın satın alınarak eskisinin atılmasını sağlamak
5) Müşteri kredileri vermek
6) Maddi mallara sahip olma isteği uyandırmak
7) Yeni gereksinimler ortaya çıkarmak
8) Eski malların satılarak yeni malların satın alınmasını teşvik etmek
9) Genç yaştaki kişileri tüketime yönlendirmek.

Bu özelliklerinin yanında Tüketim Toplumu; çevre kirliliğini arttırması, hammadde kaynaklarını azaltması, insanların geleceklerini düşünmemesi, savurganlık alışkanlıklarının artması gibi pek çok sakıncayı da beraberinde getirmiştir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.