Dalgalı (Serbest) Döviz Kuru Sistemi

( İng: Fluctuating Exchange Rate System) Yerli paranın serbest piyasada döviz arz ve talebine göre belirlendiği, Merkez Bankasının herhangi bir müdahalede bulunmadığı sistemdir. Dalgalı döviz kurunda, Merkez Bankası para politikasını devreye sokarsa, bu işlem sonunda yatırım ve gelirler artacak ve başarıya ulaşacaktır. Eğer maliye politikasını devreye sokarsa, kamu harcamaları artacak, ancak milli gelir artmayacağından bu politika etkisiz olacak ve Merkez Bankasının kaçınması gereken bir hal alacaktır.

Genelde dalgalı döviz kuru, serbest ve gözetimli dalgalanma olarak ikiye ayrılır. Serbest dalgalanmada, Merkez Bankasının hiçbir müdahalesi yoktur, piyasa işleyişine bırakılmıştır. Gözetimli dalgalanma ise, Merkez Bankasının piyasayı incelediği, gerektiğinde müdahale ettiği sistemdir. Gözetimli dalgalanma kendi içinde ikiye ayrılır. İlki temiz dalgalanmadır. Burada Merkez Bankasının gözetimi kısa bir süreyi kapsamaktadır. İkincisi ise kirli dalgalanmadır. Merkez Bankası dış ticaret açığını önlemek ve uluslar arası boyutta iyi bir seviyede olması için gözetimde bulunmasıdır.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.