Diyalektik Materyalizm

(ing: Dialectical Materialism) Dünyada ve tarihte belirleyici olan süreçleri, kendi içlerinde tezat oluşturacak durumlarda ve tüm olayların maddi bir temeli olduğunu düşünen felsefe öğretisidir.

Bir materyalist sadece fikirler için değil, maddi olguları da kendi içinde açıklamaya çalıştığı ve tanrılar ve benzeri doğaüstü müdahale olanaklara değil maddi sebeplere bakar. Bu, Marksizm’in çok önemli bir yönü olup onu kapitalist toplumda yerleşmiş bulunan diğer düşünme yöntemlerinden ve mantıktan ayırır. Marksizm, her türlü idealizmle kökten bir kopuşu ve onun yerine gerçekten olup bitenin materyalist bir kavrayışını temsil eder. Bu anlamda materyalizm, Marksizm’in temel hareket noktalarından birini oluşturur. Diğeri ise diyalektiktir.

Marx ve Engels’e göre, duyularla algılanan maddi dünyanın zihin veya ruhtan bağımsız nesnel bir gerçeklik olarak ele alınmasıyla maddeciliği ele almışlardır. Marx diyalektik maddeciliği, siyasal tarih ve iktisat bilimlerinin yeniden kuruluşunda somutlanmış yöntemsel ve felsefi ilkelerin örtük bir bütünü olarak özümsemiştir. Engels ise, doğa bilimleriyle ilişkilendirmiştir. 

Diyalektik materyalizm, komünist partilerin programlarının felsefi temelini oluşturur. 20. yüzyıla doğru Louis Althusser, Marksizm’in Hegelci diyalektikten köktenci bir kopuşun ürünü olduğunu, bilimin ideolojinin yerini aldığını belirtmiştir ve tarihçi eğilime karşı maddeci diyalektiğin yapısalcı bir yorumunu yapmıştır.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.