Ekonomik Determinizm

Karl MARX’ın ileri sürdüğü bir tezdir. Tarihin ekonomik yorumu yada materyalist tarih kavramıda diyebiliriz. Bu teze göre tarihin herhangi bir döneminde meydana gelen olaylar insanların kendi istekleri doğrultusunda olmayıp ekonomik kurumlar tarafından belirlenmiştir. 

Marx’a göre maddi hayatın üretim modeli, sosyal , politik ve manevi süreçlerin genel niteliğini belirler. İnsanın varlığını oluşturan onun şuuru değil, aksine onun sosyal varlığını belirleyen şuurdur. Mevcut sınıf yapısının temelini üretim ve dağıtım sistemleri oluşturur. Buna göre mevcut sınıfsal yapının istenmeyen özelliklerini değiştirebilmek için üretim ve servet dağıtımın da değiştirilmesi gerekir. 

Bir toplumda üst yapıyı belirleyen alt yapıdır. Üst yapı toplumsal kurumları, alt yapı ise ekonomik faaliyetleri temsil eder. Marx’ın sınıf çatışması tezi ile tarih yorumu arasında yakın bir ilişki söz konusudur. 

Sınıf çatışması tezinde toplumsal sınıflar arasında cereyan eden mücadelenin, tarihin itici gücünü oluşturduğu savunmuştur.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.