Endüstriler Arası Bağlılık

Bir endüstri dalının kurulması ve gelişmesi aşamasında diğer bir endüstrinin bunun üzerine yaptığı uyarıcı etkiler. Üretim sektörleri üretim faaliyetini gerçekleştirmek üzere birbirlerinden mal alır ve kendi üretimlerini de diğer sektörlere ara malı olarak sunar. Bunun gereği olarak bir endüstride üretimin arttırılması ancak ona ara malı sağlayan endüstrilerde de üretimin arttırılması ile mümkündür. 

Üretilen malın satılabilmesi içinde, onu ara malı olarak kullanan sektörlerin üretiminde bir artış olması gerekir. Sektörlerdeki üretimin ara malı yönünden bir dar boğazla karşılaşmaması sektörler arasında üretimin ve nihai talebin dengeli bir şekildeki artışına bağlıdır. 

Bir endüstride, üretimin bir birim arttırılabilmesi için diğer endüstrilerin mallarından kullanılması gereken miktarlara "geriye bağlılık", onun bir birimlik üretiminde diğer endüstrilerin ne miktarda kullanıldığına da "ileriye bağlılık" adı verilir. Ekonominin "kilit" endüstrilerini ileriye ve geriye bağlılık derecesi yüksek olan sektörler belirler. Bunlar, ekonomiyi sürükleyici etkiye sahiptirler. 

Demir çelik, enerji, makine imalatı gibi endüstri dallarını örnek olarak verebiliriz. Ekonomide endüstriler arası bağlılıkları kantitatif olarak ölçmek için özel bir teknik geliştirilmiştir. Bu tekniğe, input -output analizi denmektedir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.