Kozmopolit Demokrasi

Küresel Toplum’un hakları; katılımcı, çoğulcu, kozmopolit demokrasi gibi yükselen değerleri pek etkilememektedir. Kozmopolit demokrasi, ulus-devletlerin sürmekte olan öneminin tanınmasına dayanmakta, bu arada ulusal egemenliğe sınırlama getirecek bir yönetim kademesini tartışmaktadır. Devletler sistemiyle birlikte var olacak ancak açıkça tanımlanmış faaliyet alanlarında devletleri aşacak olan yeni kozmopolit kuruluşların yaratılması önerilmiştir. Bu bağlamda demokrasi kavramı yalnızca yeni demokratik kuruluşların biçimsel inşasını değil, ayni zamanda karar verme ve gücün bölgesel ve küresel düzeylerde yeniden dağılımına geniş bir sivil katilim sağlanması olasılığını da içermektedir.

David Held tarafından yazılan (2000) ve Neşe Nur Domaniç tarafından dilimize çevrilen “Kozmopolit Demokrasi” adlı eser bu konuda yazılmış en önemli eserdir. Held, küreselleşen dünyada ulus ötesi alanda rol oynayacak kurumlara sahip olunmasını gerekli görmekte, bu alanda kullanılacak demokratik hakların ve kozmopolit bir demokrasinin gerçekleşmesini önemli bulmaktadır. 

Held’e göre; kozmopolit bir dünyada yaşıyor, birçok vatandaşlık taşıyor, hepimizi birden etkileyen çevresel kirlenme gibi ulusal sınırları aşan birçok sorunla karşılaşıyoruz. Bireyin ve toplumların küresel etkileşimi böylesine artarken devletler ise kendi egemenlik sınırları içinde bile artık tek yasal güç olmaktan çıkmaktadır. Bu nedenle egemenliğin, artık belirli bir alanla sınırlanması düşüncesinden uzaklaşılması ve daha çok demokratik ilkelere ve yönetime bağlanacak bir sıfat konumuna gelmesi gerekmektedir. 

Daha geniş bir egemenlik ve demokrasi anlayışıyla yerel düzeyden ulusal düzeye, bölgelerden kentlere oradan küresel meselelere kadar her düzeyde demokratik tartışma forumları olarak kullanılacak kurumlara ihtiyaç vardır. Held, bu tür ihtiyaçlar karşılayacak mekanizmaların kurulmasını isterken, örneğin Birleşmiş Milletlerin de daha farklı ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasını önermektedir

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.