Liberal Burjuvazi

Burjuvazi bir halk hareketi iken, halkın, özellikle işçilerin ve alt kesimin, çıkarları doğrultusunda işlerken liberal burjuvazi, devletin gücünü en aza indirerek serbestleşme sağladı. Bunu yaparken köylü sınıfının büyümesini istemedi, çünkü köylü sınıfının büyümesi liberal burjuvazi için bir tehdit olarak görüldü. 

Marksistlere göre, Liberal burjuvazi, işçi sınıfının tarihsel hafızasını zayıflatıp kolektif haklarını yok ederek ‘bireysel hak’ düzeyine indirgiyor. Bu, yeni liberalizmin işçi sınıfı içerisinde yarattığı en büyük ideolojik-politik tahribattır. İnsanların dayanışma duygularını yok edip sermaye karşısında onları aciz bırakmaktadır.

Liberal burjuvazi, ülkemizin de gündemini belirlemektedir. Avrupa Birliği de liberal burjuvaziye önem veriyor ve Türkiye’de görülen bu faaliyetlerin üstünde duruyor. Ancak son zamanlarda Çin’in hızla büyümesi, Türkiye’nin de bunu örnek alacak olması, Çin tipi totaliter bir kapitalizmi ülkemizde yaygınlaştırabilir. Bu durumda, Kürtlere karşı olan baskı giderek artacak, radikal milliyetçilik ile dinci grupların etkisi azaltılacak ve liberal burjuvazi etkisiz kalacaktır. Eğer böyle olursa ABD ve AB’nin desteği ülkemizden tamamen çekilecektir

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.