Nasyonel Sosyalizm

Almanya’da Birinci Dünya Savaşından sonra başlayan ve İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar etkisini sürdüren etnik ve siyasal bir akım. Bir başka ifade ile o dönem içerisindeki Almanya’nın özelindeki faşizme verilen ad. 

Kavramın kökleri 1918’de kurulan Alman İşçi Partisine kadar uzanır. Gottfried Feder’in teorisyenliğini yaptığı bu parti, ilginç olacak ama iktisadi sorunlara sol çözümler getirmekteydi. Parti emeksiz kazanılan gelirlere son verilmesini, faizin kaldırılmasını, toprağın ve bankaların devletleştirilmesini, parlamenter rejime son verilmesini, orta sınıfın desteklenmesini ve koyu milliyetçi politikalar izlenmesini savunuyordu. 

Nasyonal Sosyalizmin ilk uygulaması işçilere yönelik yapıldı. 1 Mayıs 1933’ün ulusal işçi günü ilan edilmesinden bir gün sonra, 2 Mayıs 1933’de Katolik sendikalar dışında yer alan tüm sendikalar kapatılarak mal ve para varlıklarına devlet tarafından el konuldu. İki ay sonra, katolik sendikalar diğer sendikalar ile aynı kaderi paylaştı. 24 Haziran 1933’de Katolik sendikalarda kapatıldı. Tipik bir savaş ekonomisi(Wehrwirtschaft) olan nasyonal sosyalist ekonominin iki temel hedefi vardır. 

İstihdam ve ekonomik büyüme. 1936’da Göring’de ifadesini bulacağı üzere nasyonal sosyalist ekonomi kendine yetmeyi temel ilke edinmişti. Bu arada devlet yatırımları artırılmaya çalışılırken, özel girişim de özendirilmeye çalışılıyordu. Bu ekonomi politikası ve özellikle silahlanma girişimleri büyük iş çevrelerinin beklentilerini yanıtlarken, orta sınıf gitgide geride kalmaktaydı. Nasyonal Sosyalizm hareketine göre, bazı ırklar diğerlerinden daha üstündür.

Dünyayı yönetecek ırklar üstün ırklardır. Alman ırkı böyle bir ırktır. Ayrıca politikada liderlik prensibi geçerlidir. Bu prensibe göre,her hiyerarşi aşamasında lidere mutlak itaat vardır. Bu Nasyonel Sosyalizmin temel özelliğidir. Almanya Nasyonel Sosyalist akımla birlikte birinci dünya savaşı yaralarını sarabilmiş ve oldukça önemli bir ekonomik güç sağlamıştır.

İkinci Dünya Savaşı ise bu akımın sonu olmuştur.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.