Oligopol

(ing:Oligopoly) Sonsuz sayıda alıcıya karşı birbirini etkileyecek az sayıda satıcının karşılaştığı piyasadır. Piyasada birden fazla satıcı vardır. Ancak bu satıcılar birbirini etkileyebilir. Bir firmanın davranışı (fiyat seviyesi, üretim seviyesi vb.) diğer firmaları da etkileyebilmektedir. Oligopolcü firmalar birbirlerinden bağımsız hareket edemezler, çünkü rakiplerinin de karşı politika geliştireceğini düşünürler. Yani oligopolcü piyasada firmalar Oyun Teorisi çerçevesinde hareket ederler.

Oligopol piyasasında iki firma varsa düopol, üç firma varsa triopol diye adlandırılır. Günümüzdeki ekonomik hayatta oligopol piyasası hakimdir. Birbirlerini etkileyebilecek dev firmalar vardır. Bu firmalar, gizli ya da açık bir şekilde yaptığı anlaşmalarla fiyat rekabetini önlerler. Ülkemizde de birkaç büyük firmanın hakim olduğu dev firmalar vardır. Bu firmalar daha çok teknoloji gerektiren alanlarda üretim yaparlar(sanayi, televizyon, buzdolabı vs.)

Oligopol piyasalarda mallar homojen ya da heterojen olabilir. Firmalar, rakiplerinin davranışına göre hareket edeceğinden kısa - uzun dönem ayrımı yapılmaz. Firmalar, fiyat rekabeti yerine mal farklılaştırması yoluna giderek rakiplerine göre avantaj sağlamak isterler.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.