Oportünizm

(ing: Opportunisme) Herhangi bir durumu kendi çıkarlarına uygun olarak kullanan, ilke ve kurallara bağlı kalmaktan ziyade fırsatlardan yararlanmaya dayanan eğilimlerdir. Her durumda olaylara subjektif yaklaşma güdüsüyle tam manasıyla dilimizde bir nevi fırsatçılığın bireylerde kişisel genel tepki halidir.

Oportünizmi uygulayan ve kendinde benimseyen kişiye oportünist denir. Oportünizmde temel amaç, davranışlarını düzenli bir plan veya ahlaki değerlerden çok, kişisel çıkarlarına en uygun bir şekilde uyarlamak ve fırsatçılık yapmaktı.

Meteryalist bakış açısının bir yansıması olan bu değer yargısı günümüz çağdaş toplumlarda sık görülen özellişkle batılı ülkelerin fikri altyapısını oluşturur. Bireycilik, bireyin üstünlüğü, kişisel özgürlük, bireysel  mülkiyet hakkı gibi temellerden hareket etmektedir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.