Liberal Enternasyonal

(ing: Liberal International), liberal siyasi partilerin bir araya geldikleri uluslararası bir forumdur. 1947 yılında kurulan Liberal Enternasyonal, tüm dünyada liberal partileri kapsayan liberal demokrasinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini amaçlayan uluslararası ağdır. Liberal Enternasyonal’e siyasi partilerin yanı sıra Liberal grup ve kurum ve kuruluşlar üyedir. 

Liberal Enternasyonal, 1947 yılına ait Liberal Manifestoyu, 1967 Oxford Deklarasyonunu ve 1981 Roma Liberal Anlaşmasını kabul etmiştir. Uluslararası ortamda Liberal değerleri geliştirmeyi ve desteklemeyi ve kişisel özgürlüklere, sorumluluklara ve sosyal adalete dayalı bir toplum tesis etmeyi ve üye parti ve kuruluşlar arasında işbirliği ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlamayı hedeflemektedir.

Liberal Enternasyonal’e üye olan parti sayısı 90 olup, ülkemizi Liberal Demokrat Parti (LDP) temsil etmektedir. Liberal Enternasyonal, liberal demokrasi ve insan hakları için çalışan grup ve kişileri desteklemektedir. Liberal Enternasyonal Sekretaryası liberal partiler, parlamenterler ve politika yapıcıların oluşturduğu uluslararası ağdan ve bu çerçevede yapılan uluslararası toplantı ve konferanslardan sorumludur. Liberal Enternasyonal Kongre, İdari Komite ve Büro'dan oluşmaktadır. Liberal Enternasyonal, 51. kongresini 21–23 Mart tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı bu kongrede oy birliği ile alınan bir kararla, Türkiye'den bu organizasyona asil üye olarak Liberal Demokrat Parti (LDP) kabul edildi. Böylece, ülkemizden bu organizasyona üye olan ilk ve tek parti olma özelliğini kazanan LDP daha önce yine, 2000 yılında Kanada’nın başkenti Ottowa’da yapılan kongrede gözlemci statüsü ile bulunmuştu.

Teşkilatın demokratik makamı olan ve politikaları yönlendiren Liberal Enternasyonal Kongresi ise, Liberal Enternasyonal'in politikalarını tayin etmek ve çalışmalarını izlemek üzere her 18 ayda bir toplanan üye parti temsilcilerinden oluşur. Parti Üyeleri, yaptıkları toplantıda politika belgelerini tartışarak, üye partilerin sunduğu kararlara ilişkin tartışmalarda bulunur ve oy kullanırlar; Büro ve diğer resmi makamları seçerler; üyelik meselelerini tartışır ve çalışma gruplarına katılım sağlarlar. Kongre, üye partilerin daveti üzerinde dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilmekte olup, tüm dünyadaki liberallere birbirleriyle iletişim kurma imkânı sağlamaktadır. 

En son toplantısını 14 Mayıs 2005 tarihinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştiren Kongre'de Irak, Lübnan, İsrail-Filistin çatışması, Nükleer Silahsızlanma vb. Konular ele alınmış, bu kapsamda Türkiye'deki Kürtlerin durumu da tartışılarak, Türkiye'de3 Ab sürecinde kat edilen gelişmelerin öneminin altı çizilerek, buna karşın Kürtlerin durumlarının daha da iyileştirilmesine atıfta bulunulmuştur.

Liberal Enternasyonal İdari Komitesi ise, yılda en az iki defa toplanmakta olup, tüm üye partilerin temsilcilerinden oluşmaktadır. İdari Komite, Kongrelerde yapılan faaliyet ve politikaları yönlendirmekte ve Büro'nun yaptığı çalışmaların İdari Komite ve Kongre kararlarına uygun olmasını sağlamaktadır. İdari Komite'nin 175. toplantısı 4-5 Kasım 2005 tarihlerinde İspanya'nın Mallorca kentinde yapılacaktır.
Öte yandan Liberal Enternasyonal Bürosu ise idari ve mali işlerden sorumlu olup, bu konuda, yılda bir defaya mahsus olmak üzere hazırladığı mali ve idari raporu, İdari Komite'nin teyidine sunmakla görevlidir(303).

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.