Piyasa Sosyalizmi

(ing:Market Socialism) Ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa mekanizmasına tabi olduğu ancak üretim faktörlerinin tamamen devlete ait olduğu bir sistemdir. Ülkedeki tüm fabrikalar devlete aittir, ancak ne üreteceğine devlet değil işçiler karar vermektedir. Devlet ev sahibidir, ancak malı kullanan, ne yapacağına karar veren işçilerdir. Hatta işçilerin küçük de olsa fabrika mülkiyetine ortak olma hakları vardır. 

Ülkemizde bunun örneklerine fabrikasını sendikasına satıp özelleştiren kamu işletmeleri kısmen verilebilir.  Ulusal kaynak dağılımını ulusculuk üzerinden savunanlar, sol grupların sempatiyle yaklaştığı piyasa sosyalizmine liberaller şiddetle karşı çıkmaktadır. Kapital-komünal ayrışmasının tipik bir örneğidir.

Yugoslavya’da (Sırbistan – Karadağ) Tito döneminde piyasa sosyalizmi geniş bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Ancak Tito’nun ölümüyle hem bu sistemden vazgeçildi. Piyasa sosyalizminden demir perde yumruğunun yıkılmasıyla kapitalist sistem karşısında önlemini alamayan ülkeler yeni dünya düzenine ayak uyduramadı ve ekonomik bağımlılığa mahkum oldular. Sistemlerini tamamen değiştirmeye razı olup kapitalizm ile yönetilmeye başladılar. Buna örnek olarak Eski yugoslavya, Romanya, Çek cumhuriyeti (Çekoslovakya)

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.