Tüm yönleriyle icraya verilme, icra takibi ve aşamaları.

İCRA, İCRA TAKİBİ VE AŞAMALARI, İCRA'DA İTİRAZ HUSUSU 


Milyonlarca icra borçlusunun olduğu ülkemizde, neredeyse her aileden bir kişinin icra takip dosyası vardır. Bununla birlikte, icra konusu ile ilgili inanılmaz bilgi kirliliği Bu yazımızda icra konusunun teknik boyutunu basitleştirmeye çalışarak işleyeceğiz. Aklınıza takılan ve başınıza gelen konularla ilgili sorularınızı bir sonraki yazımda yanıtlayacağız.

İcra, kelime anlamıyla “yapma, yerine getirme, bir işi yürütme” anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda icra, “borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü olduğu bir şeyi devlet zoruyla yerine getirmesinin sağlanmasıdır.” Borçlu, yerine getirmekle yükümlü olduğu borcunu bir sebepten yerine getirmediği takdirde, alacaklı, borçlunun yükümünü yerine getirmesi için “İcra ve İflas Kanunu” sınırları içinde hakkını arayabilir.

Alacaklının alacağını devlet vasıtasıyla alabilmesi için kurulmuş, “İcra ve İflas Müdürlükleri” ve “İcra Mahkemeleri” vardır. Alacaklının bu kurumlara müracaatı üzerine, hakkı olan alacağı çeşitli prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra, borçludan alınır ve alacaklıya verilir. 

İCRA TAKİBİ 

Alacaklının borçludan alacağını devlet gücünü kullanmak suretiyle tahsil etmek için İcra Müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu hukuki işlem, “İcra Takibi”dir. İcra takip yolları 3’e ayrılır: 

 1) İlamsız (adi) takip 
 2) Kambiyo senedine dayalı takip 
 3) İlamlı takip 

İCRA TAKİP YOLLARI VE İTİRAZ 

Bu takip yollarına kısaca değinelim: 

1) İlamsız (adi) takip

Elinde kambiyo senedi (çek, senet, poliçe) veya ilam (mahkeme kararı) olmayan alacaklı, alacak ipotek ya da rehinle de temin edilmemişse, ancak ilamsız takip açabilir. Bu takip yolunda, alacaklının elinde kambiyo senedi veya ilam olmadığından, yani alacaklının elinde alacağını kanıtlayan güçlü bir delil olmadığından ve alacaklı sıfatını taşıyan kişi tarafından suiistimale açık olduğundan, kanun borçlunun takibe itiraz edip takibi durdurmasını diğer takip yollarına göre daha kolaylaştırmıştır. İlamsız takipte borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. Borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaz. Bu durumda alacaklı, İcra Mahkemesi’nde itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davası açmalıdır, davada itirazın yersizliği ve haksızlığı ortaya çıkarsa, takip kaldığı yerden devam eder ve borçlu aleyhine icra inkâr tazminatı ve kötü niyet tazminatına hükmedilir.

 Aleyhine ilamsız takip açılan borçlu, yetkiye (aleyhine icra takibi başlatılan icra dairesinin yetkili olmadığı için itiraz edebilir, ilamsız takipte yetkili icra dairesi, borçlunun takip tarihindeki ikametgâh adresinin bulunduğu icra dairesidir), borca ve imzaya itiraz edebilir. Borca, yetkiye ya da imzaya itiraz etmeyen borçlu, 7 gün içinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır, bulunmadığı takdirde hapis cezası vardır. 

2) Kambiyo senedine dayalı takip

Kambiyo senetleri; poliçe, bono (emre muharrer senet) ve çektir. Kambiyo senedine dayalı takipte, alacaklı kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya ödeme emri gönderir. Borçlu, borcunu 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemelidir. Borçlu, takibin müstenidi olan senedin kambiyo senedi vasfını taşımadığını, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, borçlu olmadığını, borcu ödediğini, alacağın zamanaşımına uğradığını veya icra dairesinin yetkisizliğini iddia ediyorsa, 5 gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmelidir.

İlamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte, İcra 2 Müdürlüğü’ne yapılan itiraz, takibi durdurmaz; itirazın 5 gün içinde İcra Mahkemesi’ne yapılması gerekir. Yine ilamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte itiraz, takibi durdurmaz, satış işlemleri hariç, tüm takip işlemleri devam eder, buna önlem için itiraz edilen mahkemeden, itirazın esasına karar verinceye kadar takip işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi talep edilebilir. İmzasını haksız yere inkâr eden borçlu, sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edilir. 

Borçlu borca itiraz etmez ve borcu ödemezse 10 gün içinde, itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır. 

İLAMLI İCRA 

Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunlar tarafından mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir. İcraya konacak ilam, mahkemenin gerekçeli kararının imzalı ve mühürlü halidir. İlam niteliğindeki belgeler ise, İcra İflas Kanunu’nun 38. Maddesinde sayılmıştır, bunun dışında özel kanunlarda da ilam niteliğinde sayılan diğer belgeler sayılmıştır. İlamların icrası, “para ve teminattan başka borçlar hakkında ilamların icrası” (taşınır teslimi, çocuk teslimi, taşınmaz tahliye ve teslimi vb.), “para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası” olarak 2 grupta toplanabilir. İlamlı icra takibi için Türkiye’nin her yerindeki icra daireleri yetkilidir, yani ilamlı takip herhangi bir yerdeki icra dairesinde başlatılabilir.

Borçluya gönderilecek icra emrinde, borçlunun ilamda yazılı borcu 7 gün içinde ödemesi ihtar olunur. Borçlu icra emrinde yazılı süre içinde borcunu yerine getirmezse ilamı temyiz etmesi icrayı durdurmayacağından, icranın durdurulması için Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirmek 3 zorundadır. Bunun için borçlu öncelikle, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirinceye kadar, icra dairesinden süre istemelidir.

90 yorum:

 1. Merhaba;
  İsmim Tarık, icraya konu olan bir davada haciz işlemi yapılırken mal varlığı bulunmazsa sonraki aşama ne olur, hapis süreci var mıdır?
  Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 2. Faydalı bir makale. teşekkürler.
  Salih.

  YanıtlaSil
 3. kredi kartlarından dolayı hacizde hapis cezası var mıdır? banka avukatı hapisle tehdit ediyor
  Zeki Akcanlı

  YanıtlaSil
 4. güzel bir makale, konu ile alakalı 3 sorum olacak:
  e-haciz nasıl kaldırılır?
  maaşa haciz konulduğunda tamamına mı bloke konulur?
  maaş hesabım eksideyse durum nasıl olur?

  M. Zeki Aslan

  YanıtlaSil
 5. Hiçbir para borcundan dolayı hapis cezası yoktur. İcra hukukunda tazyik hapsi denilen olay vardır. Şöyle ki: ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun 3 gün içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekir. Şayet bu mal bildiriminde bulunmazsa 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edilebilir. Bunun sebebi mal bildiriminde bulunmamaktır. Mal bildiriminde bulunulduğu an salıverilir. Para borcundan dolayı hiç kimse hapis cezasına çarptırılamaz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Av. Hasan Bey, icra takibi için avukatlık büroları borcunuzu ödemezseniz çilingir yardımıyla kapınızı açarız, hapse atarız diye tehdit ediyor. Buna ne diyorsunuz?

   Sil
 6. Hasan bey benim bankadan kredi cektim bazi sebeplerden dolayi 3 taksidini odeyemedim ve bugun icra dairesinden icra kagidi geldi sizce neyapmam gerekio saygilar

  YanıtlaSil
 7. Sayin avkut hasan bey, ben eski kiracima icra takibi baslatmak istiyorum ama ikametkah ettigi adresi bilmiyorum. TC kimlik nosu, isim ve eski kira kontrati mevcut. Nasil ulasabilirim adres bilgilerine?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. siz kira kontratınız, icra takibi başlatmak istediğiniz insanın adı soyadı ve Tc kimlik numarası ile icra dairesine gittiğiniz ve icra takibini başlattığınız zaman bu aşamada takip başlatılırken icra dairelerinde bilgisayarlarda bulunan sistem kişinin MERNİS adresini otomatik olarak bulacaktır ve o adrese de başlattıgınız takibin ödeme emri tebligatını yollayabilirsiniz ;)

   Sil
  2. Tesekurler Otuken hanim, icra takibi masirafi ne kadar olur?

   Sil
 8. icra takibine düştüğümüz de mal varlığımız olmadığı zaman tazyik hapsi en fazla ne kadar ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. GENEL OLARAK İFADE EDERSEK; tazyik hapsi cezaları :
   -icra iflas kanununun değişik 340. maddesinde belirtilen taahhüdü ihlal suçundan 3 aya kadar tazyik hapsi cezası,
   -i.i.k.’nun 341. maddesinde çocuk teslimi hakkındaki ilamın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen ve engelleyen kişi hakkında verilen 6 aya kadar tazyik hapsi cezası,
   -i.i.k.’nun 343. maddesi gereği işin yapılmasına veya yapılmamasına muhalefetten verilen 3 aya kadar tazyik hapsi,
   -i.i.k.’nun 344. maddesi gereği nafaka borcunu yerine getirmemekten verilen 3 aya kadar tazyik hapsi cezaları.

   2-) hapsen tazyik kararı :
   6183 sayılı amme alacakları kanununun 59. maddesi gereği usulüne uygun mal bildiriminde bulunması istenenler, 60. madde gereği “kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu tebliğden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmaz ise tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine, icra hakimliğince “mal bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapsen tazyik” kararı verilir.

   Sil
 9. Merhaba; bir internet sitesinden senetli ve taksitli olarak yaptığım alışveriş sonucunda ödemelerimi 2-3 ayda bir toplu olarak yapıyordum. Şimdi beni bu firma haberim olmadan , telefonla aramadan, mesaj göndermeden hiç bir şekilde haber vermeden beni icraya vermiş. Firmanın herhangi bir bildirim yapmadan beni icraya verme hakkı var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Senetin üstündeki vade tarihi ödemeyi taahhüt ettiğiniz tarihtir. Yasal olarak böyle bir hak idda edebilir. Ödeme evraklarınızı saklayın olası bir icra veya mahkeme sürecinde ihtiyaç duyacaksınız.

   Sil
  2. Merhaba ali bey ben 2012 yilinda ogrenciyken apart sahibine ait 3000 tl lik bir ceke imza attm ve apartda kaldgm sure boyunca taksit olarak 2250 tl odedm son taksit yaz ayina denk gelmsti 750 tl bunu odemedm cunku benm kaldgm daireyi baska insanlara kiralamsti benm bilgm olmadan. Daha snra 20 temmuz gunu e devletde adima icra davasi acldgni gordm hergangi bir rakam yazmiyor elmde 2250 tl odedigme dair imzali belgeler var . Elime icra ile alakali belge ne zaman ulasir bunl surecde ne yapablirm itiraz edp borcdan kurtulablirmym yardm edersenz sevnirm iyi gunler

   Sil
  3. Senetin vadesini gösteren (karşılık gelen) ödeme belgeniz varsa elbette bu borca itiraz edebilirsiniz.

   Sil
 10. Herhangi bi imzali belgem olmadan kimlik numarasi üzerinden adima işlem yapilan bilir mi?

  YanıtlaSil
 11. 5 Yıl once mikrokredi cekmiştim, sanırım taksitleri bir ay geç odemem nedeniyle ilamsız odeme emri aldım. Neden 5 yıl beklendi ve avukata verilmeden bildirilmesi gerekmiyir mu

  YanıtlaSil
 12. icra takbim varken bir baska alacaklıda icra takbi başlata bilirmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet, başlatabilir. Bankalarda ise sırayla haciz işlemi uygulanır.

   Sil
 13. Türk telekom dan kağıt yolladılar babamdan kalma bir borç 2002 yılında icra takibine alınmış ondan sora babam gitmiş ödemeye dosya yok artık arşive kalkmış demişler öylece kalmış borcunuz yok diyip şimdi sorum icra takibinden sonra 14 yıl geçmiş şimdi yeni takip başlatiyolarmis zaman asimi olmuyormu ? Şuan ilamsiz veya ilamli bir takip başlamadı sadece hukuk bürosunun yolladığı bir kağıt icra takibi yapılırsa itiraz etme hakkımız yokmu? Saygılarımla...

  YanıtlaSil
 14. Seneti ödemeyen şahıs icraya verildiğinde hakkında ne işlem yapılır? Kendim icraya vermek istiyorum fakat anneden babadan kalma mirası var paylasilmamis ve eski eşinin üzerindeki malların paylaşımı mahkeme devam etmekte..Bu durumda avukat tutmalı miyim yoksa kendim de icraya verince bunlar göz önünde bulundurulur mu? Saygilarimla

  YanıtlaSil
 15. Alacağı ve vekalet ücreti 0 TL masrafı 30 TL olan eski ilamlı icra sistemde yeniden açılmış. 1 aydır açık.Bu şekilde icra açılabilir mi ve ne kadar açık tutulabilinir . Bu işlem taciz değilmidir. Süreç yasal mıdır?

  YanıtlaSil
 16. icraya verdiğim firma dükkanı boşaltıp kaçmış. icra bu kişiyi nasıl bulacak...veya alacağımı tahsil etme olasılığı varmı .teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İmkansız değil ama zor görünüyor. Tüzel kişiliklerde borçlar kişisel olmuyor. Bulsanız bile tahsili zor.

   Sil
 17. merhaba ilamlı icra takibi başlatılan bir dairenin bulunduğu icra mahkemesine itiraz zorunluluğu var mıdır. borçlunun bulunduğu yerdeki icra mahkemesine itiraz yapılabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlamlı takiplerde yetki problemi yoktur. Herhangi bir icra dairesinde takip süreci başlatılabilecektir. Bu nedenle borçlu yetkiye itiraz gibi hukuki savunmalarda bulunamayacaktır. Kural olarak icrayı başlatabilmek için hükmün kesinleşmesi şart değildir. Fakat bu kuralın istisnaları şunlardır ki; taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar, aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bununla birlikte yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar temyiz edilirse, icra durdurulur, Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra İcra İflas Kanununa göre infaz olunur. Menfî tespit davasını kazanan ve lehine tazminata hükmedilen alacaklı veya borçlu, menfî tespit ilamı kesinleşmedikçe, tazminat ve yargılama giderleri için ilamlı icra takibi yapamaz. İİK 89. Maddeye göre açtığı menfî tespit davasını kaybetmiş olan üçüncü kişi, mahkûm edildiği tazminatı, ancak menfî tespit davasının reddine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine ödemek zorundadır.
   Kaynak

   Sil
 18. başka bir ilçede bulunan icra dairesinde aleyhimize başlatlan ilamlı bir takip için bulunduğumuz yerdeki icra mahkemesi kanalı ile o ilçedeki icra mahkemesine iletilmek üzere itiraz dilekçesini gönderdik.( reddi miras kararımızla) ancak ordaki icra dairesinin bulunduğu yerde icra mahkeesi yokmuş. biz de Nöbetçi icra mahkemesine iletilmek üzere diye göndermiş bulunduk. kanuna göre bir yerde icra mahkemesi yoksa ordaki asliye hukuk davaya bakıyor. bizim nb icra mahkemesi diye gönderdiğimiz tevzi dilekçe reddimiras vs evraklarını asliye hukuk kabul edip bakar mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24.03.2005 tarih ve 188 sayılı kararına göre; a) Müstakil icra mahkemelerinin kurulduğu yerlerde bu mahkemelerin, b) Müstakil icra mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren iş ve davalara; 1) Bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemede, 2) (Değişik: 21.02.2006 tarih ve 101 sayılı HSYK. Kararı ile) Birden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde, o yer asliye hukuk mahkemeleri arasında eşit olarak bakılmasına karar verilmiştir.

   Sil
 19. Mal beyanında bulunurken malımız varsa borcluya burdaki malimdan borcumu kesebilir diye mi yazi caz dilekceye

  YanıtlaSil
 20. 5434 Sayılı kanuna tabi olan (Em.Hv.Tüm General) Devlet Memuru, (anneme ait...) Dul Maaşına haciz veya bloke var mı yoksa yok mu? İnternet üzerinde onlarca sitede bu konuda bilgi aradım.Avukatların ve SGK uzmanlarının yarısı var diyor, yarısı yok diyor? Bu kadar açık bir sorunun yanıtını net olarak almak niye bu kadar zor acaba Türkiye 'de?

  Ayrıca, evet konabiliyor ise; maaş alınan banka harici başka bir bankanın ve son 4 yıldır bir varlık şirketinin (toplam 12 yıldır, artık icra mı, idari mi, yasal mı, takibin türü belli değil...) takibinde olan (1250 TL 'lik...) borç için neden annemin maaşına hiç haciz gelmedi? Elbette böyle bir şeyi arzu etmemek ile beraber merak ediyor insan.Yalnız, annemin hakkında bir icra dosyası veya davası yok.Onu kesin biliyoruz.

  Ayrıca annem maaş aldığı bankaya kredi borcu (evet, annem kara liste iken maaş aldığı banka kredi ve kredi kartı verdi) bitince bu geçmiş borcu ödeyecek.Ancak bu varlık şirketlerine borç ödense dahi borcun devam etmesinden yakınan, borç bitti yazısı alamayan, bazen hakaret edilen ve resmen dolandırılan vs. borçlu şikayetleri okuyunca, bu borcu ödemek konusunda bazı şüpheleri de oluştu.
  Bu konuda da ne tavsiye edersiniz?

  Her neyse...

  İlginiz ve yanıtınız için teşekkür ederim.

  Saygılar!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kural şudur bir kişinin borcu ne olursa olsun yaşamsal ihtiyaçları hacze konu olamaz buna evdeki çamaşır makinesi dahildir. Maaş da aynı şekilde bir maaşın en fazla Üçte birine haciz-bloke konulabilir.

   Haciz işlemi tek seferde bütün bankalara uygulanmaz. İlgili gelir idaresi veya alacaklının talebi üzerine bankaya özel olarak çekilen haciz bildirimi ile hesaba bloke konulur.yani borçlunun 5 bankada hesabı olsun bunların 2sine haciz gelebilir diğerlerine henüz gelmeyebilir. Bankaya giden veya gitmeyen bir haciz yazısı/tebligatı ile alakalı bir durumdur.

   Son olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, SSK emeklilerinin aylıklarına SGK alacakları ve nafaka borçları dışında haciz konulamaz. 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi açıkça, "Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez"

   Sil
  2. MERHABA Ben 1 yıl önce bana ait olan aracımı galeri aracıgıyla kiraya vermiştim ve aracımı kazalı ve terk edilmiş olarak bir sokakta buldum ve aracımı aldım sonrasında aracı sattım ve bu gün bir sigorta şirketinden bir şahıs ve benim adıma bir icra takip i başlatıldığını öğrendim kazayı yapan kişi tahminim diger icraya verilen kişi idi bana herhangi bir tebliğ gelmedi ve bu gün sigorta şirketi arayıp icra takibi başlattıgını söyledi benim o sigorta şirketi ile bir bağım da yok bu durum da yapmam gereken nedir böyle bir icra için herhangi bir ceza alırmıyım ?

   Sil
 21. ilkeryıldız2 Ocak 2017 14:36

  merhaba, maaşımı düzenli alamadığı için işyerimden ayrıldım ve ayrıldıgımda 4 maaş alacağım vardı. Ayrılırken düzenli bir şekilde aylık ödeme yapılacağını ve alacaklarımı vereceklerini söylediler. Fakat 2 ay içinde 1 maaş aldım ve hala 3 maaşım içeride duruyor. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim direk olarak icraya vermem mümkünmü sonuca ulaşabilirmiyim?
  Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz icraya veremezsiniz. Önce dava yoluyla durum tespiti yapılacak şartlar oluşursa mahkeme alacağın icra yoluyla tahsiline gidebilir

   Sil
 22. Merhaba bnm alış veriş merkezine beyaz eşya borcum vardı 2300 TL olmuş örneğin dediler bnde durumum olmadığı için ödeyemiyecegimi anlattım pazartesi icra gelcek dedi yarını bekliyorum gelirsek er ne alabilirler evden bilgi verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yaşamsal ihtiyaçlar olan tv buzdolabı çamaşır makinesi gibi aletleri alamazlar haczedemezler. Ayrıca haciz tebligatı var mı? Bunları netleştirmeniz lazım

   Sil
 23. İyi günler.cep telefonum arızalandı,tüketici hakem heyetinden aldığım bayi için ücret iadesi kararı çıktı bayiyi için icra müdürlüğüne giderek ilamlı dava açtım.davaya itiraz edilmedi ancak hala ödeme de yapılmadı.şimdi ne yapmalıyım.şimdiden teşekürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şikayetin kabulüne rağmen broçlu tarafından paranız ödenmemişse, tüketici hakem heyeti tarafından verilen bu kararın, Adliyeler bünyesinde kurulmuş olan İcra Müdürlükleri nezdinde icraya konulması gerekir. 6502 s. Kanunun 70. Maddesine göre Hakem heyetleri tarafından verilen kararlar bağlayıcıdır. Aynı madde de bu kararların İcra ve İflas Kanununa göre icra edileceği belirtilmiştir.

   Bedel tüketiciye borçlu tarafından ödenmez ya da az bir ödeme teklif edilebiliyor. Böyle bir durumda, tüketici hakem heyetinin, tüketicilere gönderdiği kabule ilişkin kararı İcra ve İflas kanuna göre “ilamlı icra” yoluyla, borçluya karşı bir icra takibi başlatmak suretiyle icraya koymak gerekmektedir. Bu aşamadan sonra borçluya bir ödeme emri tebliğ edilir.

   Ödeme emrine rağmen süresinde borç ödenmezse artık “haciz” işlemleri başlatılır ve tahsilat aşamasıyla süreç sonlandırılır.

   Sil
 24. s.a herkese iyi günler. 2 yıl öncesinde bi marka telefon aldım reklamları cıktı su gecırmez dıyerek. cıhaz su gecırdı ve servıse gonderdım. garantı dısı bırakıldı . tuketıcı haklarına ıtıraz ettım. ya telefonun yenısı yada ucretını ıstedım. haklı bulundum gelen teblıgatta ve 15 ıs gunu ıtıraz suresını bekledım. sure bıtınce telefon aldıgım yere gıttım , gecıstırıldım. ıcra takıbı baslatacagımı soyledım ve baslattım. o gunun ogleden sonrasında garantı dısı bırakan teknık servıs benı aradı cıhazınız onaylandı dedı yenısının verılmesı ıcın . ben ıcra takıbı baslattım o gun sabahında sımdı ne yapmam lazım ne yolda ılerlemem lazım yonlendırırsenız sevınırım.

  YanıtlaSil
 25. iyi günler valiliğe bağlı güvenlik görevlisiydim işden çıkarıldım iş mahkemesine taşıdık davayı. kazandık tazminatı. valilik yargıtaya gönderdi . ordanda tarafıma olumlu haber geldi . orayıda kazandım. şimdi ilamlı icra davası açtık tam 90 gündür açtık. fakat daha parayı yatırmadılar. ödeme süreleri varmı param elime ne zaman geçer. neden yatırmıyorlar ilamlı icrayı devreye sokmuşken 90 gün oldu

  YanıtlaSil
 26. Merhaba. Hakkımızda açılmış kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatılmış icra müdürlüğünden kağıt gönderildi. 10 gün içerisinde borcun ödenmemesi durumunda ne ile karşılaşırız?

  YanıtlaSil
 27. Merhaba benim işyerinde çalışan kişi tarafından iş tazminatı konusunda anlaşamadık 2yıl maaş almadığını yalan yere söyleyerek dava açtı maaşları bankadan ödemediğim için ispatlayamadım ve kazandı.50bin civarında ödeme yapmam gerekiyor.aramızda ödeme konusunda anlaşmak istedim reddetti anlaşamzsak icra yoluyla alablirmiş.üzerime sadece araba var oda vergi dairesinden hacizli,babamdan kalan mallar var annem kullanıyor icra yoluyla satablirmi? onlardada vergi dairesi haczi var?sigorta acentesiyim komisyonlarımı bankadan alıyorm.banka hesaplarıma el koyablirmi? koyarsa bankadan gelen gelirime ne kadarını haczedeblir icra yoluyla?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba
   Hacizli mallar için haciz işlemlerinde uygulama sıralama esasıyla olur. Yani haciz aşamasında ilk alacaklı borcunu tahsil eder sonra sırayla diğer alacaklar eğer haczedilecek mal varsa haczedilecek devam eder. Bankadaki paraya ise bloke konulmak suretiyle haciz yapılır. Bankaya yazılı emir gelirse paraya bloke koyar ve alacaklıya gönderilir. Oran ise maaş hesaplarında 1/3 mevduata konu paralarda ise tamamıdır.

   Sil
 28. Merhaba iyi akşamlar birine senetle borç vermiştik geri alamadık 2 yıl oluyor adamdan ses seda yok 4 5 ay önce avukata giderek durumu söyledik masrafları karşıladık üstüne bir kaç tarla varmış bunları satışa koyucaz dedi 2 ay içinde biter dedi 2 ay geçti tarlaya ortak biri çıktı onu bulun dedi sonra kendi bulmuş 1 ay içinde halle olur dedi 2 ay geçti hala ses seda yok birden fazla hacizi varmış fakat bizi ilk sıradayız demişti parayada ihtiyaç var ne yapmamız gerekiyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hüseyin kütükçü6 Şubat 2017 10:46

   M bu işler malesef sabır gerektiriyor. Onun için süreci beklemeniz gerekmekte.

   Sil
 29. Mrblar adıma kredi kartı borcundan dolayı 560 TL'lik icra takibi başlatıldı.Yaklasık bir seneye yakındır ödemeyemedim karşı taraftanda ses seda yok acaba hapis veya hacizlik bi durum olur mu.? Yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 30. Hapis olmaz. Üzerinize kayıtlı mallara veya bankadaki varsa paranıza bloke konulabilir.

  YanıtlaSil
 31. Mrb daha önce mağaza açtım ama ciddi iflas ettim mağazamı kapatmak zorunda kaldım herkesin bana olan borcunu kapatmaya çalıştım yanliz bir firmaya az ödeme yapmak zorunda kaldım mecburi çünkü elde avuçta bir şey kalmadı şu an kiradayim işsizim çocuklarımı kit kanaat geçindiriyorum ama o firma beni icraya vermiş yaklaşık 8 500 TL parası kalmıştı hiç birşeyim yok ne yapabilirim lütfen yardım edin bana benim suçum değil di piyasalar çok kötü oldu dolar yükseldi çok eksilere düştüm

  YanıtlaSil
 32. Merhaba lar çektiğim kredi çekmiştim ve icraya düştüm bankayla görüşüp 1 sene yapılandırma yaptık 1 senedir de düzenli ödüyorum yalnız 1 sene sonra avukat tarafindan maasima icra geldi avukatla gorustuk 2000 bin lira gibi para istedi icrayı kapatmak için odeyemeyecegimi belirttim 1 senedir yapılandırma yaptığım planlamaya devam ediyorum şimdi maas ada gönderince mağdur durumda kaldım ne yapmam lazım yardımcı olursanız çok sevinirim hayırlı gunler

  YanıtlaSil
 33. Merhabalar. Bina aidatı ve daire ısı pay bedeli ödemesini 18 gün geciktirdim ve bina yönetimi beni avukat yolu ile icra takibine düşmüşüm. bana hiç bir şekilde ödemeyi geciktirdiğime dair bir ihbarname vs. gelmedi. Ben aidat ve ısı pay bedelinin ödemesini gerçekleştirdim fakat avukatın istediği ücreti vermedim. Soracağım,
  18 gün ödemede gecikme ile icraya verilebilir miyim?. Ayrıca icra takibine düştüğüm için avukat parası ödemeli miyim?
  Şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 34. merhaba efendim aidat borcum vardı ödemeye gittim avukata verildiğimi onunla görüşmemi söylediler aradım avukatı masraflarla birlikte iki katı para istedi bende dosya numarasını istedim vermedi bende görüştüğümüz gün sitenin banka hesabına ödeme yaptım borcumun tamamını (1 senelik birikmiş borç)
  ayın 10nunda ödeme yaptım avukat 11 inde harç makbuzunu yatırarak beni icraya vermiş 1 sene sonra tebliğ ulaştı adres bulamamış vs nedenlerle. posta tebliğini muhtara bıraktıkları için geç haberim oldu itiraz vaktim geçti. fakat borcumuda davadan önce ödemiştim. şuanda ne yapmam lazım icra dosyasını tamamını mı ödemeliyim? kapak hesabımı yaptırmaylım? ( avukat tutarı artırabilir diye endişe ediyorum) yada avukatla anlaşma yolumu uygundur? şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba; Vadesi geçen borçtan dolayı icra telebiyle avukata verilen bir borçta iki şekilde itiraz bulunur. Birincisi; dosyayı kapatmak isteyen borçlu icra müdürlüğüne giderek, borçlu olduğu dosya ile ilgili kapak hesabı yapılmasını isteyebilir. Çıkan sonuca göre borcunu öder ise dosya ile ilgili hukuki sorumluluğu biter.

   İkincisi ise; Avukat ve alacaklı ile uzlaşarak yapılan ödemelere istinaden kaldırılan icra dosyalarıdır. Burada seçim aslında size ait. Şöyle ki; Ödeme yapmış olmanıza karşın vadesi geçen bir borcun icrası söz konusu. İtiraz edip diğer masrafların defi zor görünüyor. Tavsiye derseniz avukatla uzlaşmayı tavsiye ederiz. Çünkü avukat bu icra dosyası için avukatlık masrafını ya sizden ya da alacaklıdan talep edecektir.

   Sil
 35. kolay gelsin. öğrenciyim kredi kartı borcumdan dolayı dün eve ilamsız icra takibi gelmiş. toplam borcum 1000 küsür lira benim ne yapmam gerekiyor borca itirazım yok bir ay içinde bütün borcu kapatacağım. bir daha tebligat gelir mi? veya oldu da ödeyemedim bu durumda ne olur süreç nasıl işliyor? CEVABINIZI BEKLİYORUM. Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba borcunuz için hemen ödeme yapamayacaksanız icra takibini yapan avukat ile uzlaşmanızı tavsiye ederiz.

   Sil
 36. Merhaba borcunuz için hemen ödeme yapamayacaksanız icra takibini yapan avukat ile uzlaşmanızı tavsiye ederiz.

  YanıtlaSil
 37. Tedbir nafakası için hakim 500 TL karar verdi ve boşanma aşamasındaki eşim geçmiş nafakaları ÖDEMEDİ. Avukatım aracılığıyla icra takibine başladık. Fakat mahkeme kararına rağmen avukatım ilamsız icra açmış. İlamlı icraya gerek olmalıydı diye düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 38. Tedbir nafakası olarak hakim 500 TL karar verdi. Fakat boşanmakta olduğum şahıs geçmiş nafakaları vermedi. İcra takibine başladık. Avukatım ilamsız icra açmış. İlamlı icraya gerek olmalıydı diye düşünüyorum. Sisteme baktım karşı taraftan itiraz göremedim diyor. Artık bundan sonra nasıl bir süreç işler. Teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 39. Ev eşyaların haciz yapılabilirmi

  YanıtlaSil
 40. Merhaba ben bankaya borcumdan dolayı avukata ödiyeceğime dair icraya verilmek üzere taahhütte bulundum ve 5 aydır ödeme yapmadım çünkü işsiz kaldım. İşe başladığımda bir başka banka maaşımdan kensinti yapıyor ve diğer borcumdan dolayı karar çıkmış mahkeme ye sanık olarak acaba tutuklanırmıyım..cevap yazarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 41. İYİ GÜNLER TÜKETİCİ MAHKEME KARARIYLA İLAMLI İCRA TAKİBİ BAŞLATTIM TEBLİGAT YAPILDI VE İTİRAZ SÜRESİ DOLDU ŞİMDİ NE YAPMALIYIM İCRA MÜDÜRLÜĞNDE BİR İSTEĞİNİZ VARSA YAZILI BİLDİRİN DİYORLAR BUNUNLA İLGİLİ TEKRAR DİLEKÇE Mİ YAZMAM GEREKİYOR HAZIR MATBU FORMU NERDEN BULABİLİRİM ELİNDE OLAN VAR MI

  YanıtlaSil
 42. Benim samsung telefonum vardı zihaz bozuldu tamire samsung ekmen servisine gönderdim garanti bitmeden birgün önce abim onlara teslim etti 20 iş günü hatta daha fazla oldu bende tüketici hakemiyetine samsung avcılar ekmen servisini şikayet ettim bi sene sonra karar çoktı beni haklı bulda davayı ben kazandım(769)ytl telefon parasını hak kazandım servise gittiğimde servis kağıdını yani telefonu tamirden sonra almak için orda olduğunu kanıtlamak için servis kağıdını istediler bende şikayete gittiğimde evrakların fotokopisini istemişlerdi onda servis fişinin aslıda orda kalmıştır oyuzden onlara veremiyordum en son gittiğimde yine servis fişi istediler artı telefonun burda olmadığını idda etti servis ben telefonu almadığımı hep serviste kaldığnı söyledim oda kanıt olarak servis fişini istiyor şimdi hacize versem para ödermiyim avukat tutma zorunluğu varmı yardım edin lütfen mağdurum...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir avukattan destek istemelisiniz. Barodan ücretsiz avukat talebinde bulunabilirsiniz. Karşı taraf istediği evraka istinaden kendisini haklı görmekte.

   Sil
  2. Peki evrak olmadan kazanabilirmiyiz onların sisteminde benim telefonum görünüyor ama evrak olmadığı için telefon burda yok diyolar bide en yakın baro nerede

   Sil
  3. Bulunduğunuz ilde adliyeye giderek baronun size tahsis edeceği avukat hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Ekranda cihazınız görünüyorsa ekran görüntüsünü alarak dosyaya eklemelisiniz.

   Sil
  4. Ama onların ekranında gözüküyor istesem vermezler kanıt olarak kullanacağımı bilirler veya anlarlar...

   Sil
  5. tüketici mahkemesinde davayı kazanmanız için zaten gerekli evrakların tam olması gerekliydi. davayı da kazandığınıza göre haklısınız. kazandığınız dava dosyasından ilgili fişin örneğini adliyeden talep edebilirsiniz.Tavsiyemiz baroya gidip durumu anlatarak destek almanızdır.

   Sil
 43. merhabalar, bir trafik kazası geçirdik yaralanma veya ölü yok fakat aracımız pert oldu ve bir sürü yol masrafımız oldu ilamsız icra başlatmak istiyorum araç sahibi mi yoksa o an aracı kullanan kişinin mi açması gerekir. teşekkürler,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Araç maliki ile sürücü müteselsilen hem maddi hem de manevi tazminattan sorumludur. Bu noktada sürücünün kendi zararları (can, mal vs) malik de araç zararları için hak iddia edebilir.

   Sil
 44. Merhaba Numan bey
  Benim beyaz eşya ile alakalı bi icra dosyam var ama avukatlık bürosu borcu 500 küsür lira fazladan yazmış asıl alacağa
  Ve dün biri beni aradı kendisinin icra müdürlüğünde görevli olduğunu ve dosyanın son aşamada olduğunu falan söyledi beni arayan numarayı tekrar aradığımda takibi yapan avukatlık büronun numarası olduğunu gördüm bu konu da ne yapabilirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tekin bey fazladan dediğiniz borç avukatlık ücreti o masraf borca asıl borca itirazınız yok ise normaldir.

   Sil
 45. Numan bey asıl borca fazladan yazılmış ve bana gönderilen SMS de devlet memurları kanunu 82. Maddesine göre yalan beyan da bulunmaktan hakkınızda hapis cezası için dava açılmıştır diye yazıyor doğruluk payı varmıdır ?

  YanıtlaSil
 46. Mehmet Aksoy5 Ekim 2017 03:44

  Sn.Avukat Arkadaşlar ben Mehmet Aksoy Balıkesirde Oturuyorum Vodafone aş den 1 yıllık evde internet abone olmuştum sözleşmem bitti çıktım ama borcum Olmadığı Halde 4 ay sonra bana borç çıkartıp Haberim Vermeden Anadolu kartal 22.icra dairesi 7 ödeme emri İlamsız icra takibi tebligat geldi ben 2.gün Balıkesir İcra Dairesinden İtiraz Dilekçesi Yolladım Pulda ekledim bana Cevap için Takip Durmuş Takip Durduğuna Dair Belgede Yollamadılar Yanlız bu Tebligatı Benim Elime Geçmeden Önce Tarihe Baktım Aracıma Haciz Konmuş Nasıl Karar Kesinleşmeden daha tebligat Elime Geçmeden 22.İcra Dairesi Aracıma Haciz Koyabiliyor Birde Zaten Şuan Takipde Durmuş Vaziyette Lütfen Bu Sorunuma Yardımcı Olursanız Sevinirim Yardımlarınız için çok Teşekkür ederim Emeği Geçen Tüm Arkadaşlara Saygılarımı Sunarım

  YanıtlaSil
 47. MERHABA BİR KİŞİYE 3YIL ÖNCE ELDEN ZİYNET EŞYA VERDİM YÜKLÜ MİKTARDA AMA HERHANGİ BİR BELGEM YOK VERDİĞİME DAİR.AMA KENDİSİNDEN ALTINLARI İSTEMEK İÇİN MESAJ YOLUYLA GÖRÜŞTÜM.BORCU OLDUĞU YAZIYO.AYNI ZAMANDA TELEFON GÖRÜŞMELERİMİZDE VAR.NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİM.BİR SONUÇ ALABİLİRMİYİM. TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 48. Bir iletişim şirketinden ürün aldım ürün hatalı çıktı tüketici haklarına başvurdum haklı bulundum.ücretim tam 26 gün yatırılmadi.icraya başvurdum 15 gün bekleyin yatirilmadiginda tekrar gelin denildi bekledim yatirilmadı gittim haciz işlemi yapıcaz dilerseniz 1.500 milyar verip mallara el konulsun dilerseniz memura 73 lira bilmem kaç kuruş para verin sadece ücretinizin karsiliginda ürün alın denildi. Şimdi soru şu haciz memuru bu görevi parayla mı yapması gerekli yoksa bu zaten onun görevi değilmi?

  YanıtlaSil
 49. Merhaba , benim k.kartı borcum var.Bu borcumdan oturu iş yerime icra takibindeki dosyam maaşımın 4/1 rine haciz konulma kararı ile iş yerime gönderildi. 3 taksit şeklinde ödeme kararı çıktı iş yerimden. İlgili hukuk bürosu hala ikamet ettiğim ev adresine icra dairesinden kağıt gönderiyor.Maaşımdan kesiliyor ama hala eve aynı bankadan icra kağıdı geliyor.Böyle bir durum karşısında ne yapabilirim. (Borcun bitmesine 1 ay kaldı.)

  YanıtlaSil
 50. Sigortası ve mal varlığı olmayan bi kişi bana borcuna karşılık senet verdi bu senet bi kşe yararmı oturdukları ev babasının üzerine bu konuda bişey yapabilirmiym bana bi yol haritası çizerseniz sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 51. Merhaba arabamı satmak istiyordum ancak arabamın üzerinde icra olduğunu öğrendim.Hiç tanımadığım ve borcumun olmadığı bir yerden. Arabam nasıl icralık olmuş olabilir ellerinde bir belge olmadan böyle birşey açılmaması gerekmez mi? Yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 52. Avukat bey icralik olan borcumdan dolayi borclu kisi ustume olan evi satabilirmi yada nolur

  YanıtlaSil
 53. Iyi aksamlar ben 4 aydir maas alamadigim icin isten ciktim 3 yildir ayni isyerinde calisiyodum. Ihtar cektm odeme yapmadilar sonra icraya verdim. 15 bin alacagim var 3 taksitte odemek istediler 2 taksitte istedigimi soyleidm . Ve bana 15 bin alacağından sadece 2000 tl yatirmislar . Nasil bi yol izlemeliyim yardim edermisiniz?

  YanıtlaSil
 54. Slm baska bir ilden icra acildi evinize icra icin gelecez diyorlar koltuk takimi ver yatak odasindan birsey alabilirlermi baska ilden nasil icraya gelecekler burdaki icra dairesinemi gonderecekler dosyayi

  YanıtlaSil
 55. Eski eşimden dolayı e devlette girmiştim tesadüfen 3,şahıs olarak icralık gözüküyorum bana tebliğde gelmedi.Ne yapmam gerekir.Tebliğ günü geçmişse hukuki süreç olarak neler yapmam gerek. tşk.

  YanıtlaSil
 56. Babamın evshop mağazasına borcu var. Birkaç taksidini ödeyememiş. Eve haciz kağıdı geldi 5 gün içinde borcun ödenmesini aksi takdirde haciz geleceği yazılmış ama babam bu sürede borcunu ödeyemedi. Eve haciz gelir mi nasıl sonuçlanır bilgilendirir misiniz?

  YanıtlaSil
 57. Merhaba,
  4 ay bir şahıs firmasında çalıştıktan sonra maaş ödenmediğinden dolayı işten ayrıldım. İstifa dilekçesinde ayrıntılı olarak alacaklarımı da yazdım. Maaşım yüksek olmasına rağmen asgari olarak gösteriliyordu. Ayrıldıktan sonra firma sahibine dilekçenin görüntüsünü mesaj attım ve alacaklarımı da istedim. Fakat uyanık herhangi bir cevap yazmadı. Mahkeme de o mesaj delil olarak kabul edilir mi? İş sözleşmem veya imzalı bordrom yok. Yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 58. benim icra taahütüm var 4 taksiti ödeyemedim ve dava 2 gün önce açılacağını söylemişti eş onayıda alınmadı ben neyapabilirim ve bu davanın açılma aşaması nekadar zaman alır duruşma nekadarda sonuçlanır

  YanıtlaSil
 59. Merhabalar,

  Samsung Note 5 almıştım 1 ay geçmedi bozuldu. servir 800 TL istedi tüketici hakem heyetine gitttim haklı buldular. Ama samsung vermedi bizi oyaladı vs. İcra emri çıkardım. 16/3/2018 ellerinde oldu hala bir gelişme yok ne yapmalıyım hacze gitmelimiyim gidersem süreç nasıl ilerler. Karşı dava açarlar ise işleyiş nasıl olur ??

  YanıtlaSil
 60. İyi günler ben firmadan ayıplı mal aldım bunu belgeli bildirdim ve ilgilenmediler bende tüketi mahkemesine verdim karar ben kazandım ve paramı ödemediler artı malınıda geri almadılılar bende icraya verdim fakat icra müdürü dosyaya mahkeme kararındaki davalı oldugum şirketi icra dosyasına yanlış yazmış ama verilen dosyada şirket ismi düzgün yazıyo icradaki yanlış sonuç ne olur icradan karşı tarafada tebligat gitti tşk

  YanıtlaSil
 61. Numan bey ben kredi borçlarını ödeyemiyorum kendimi icraya versem maaş bankam maaşımdan kesinti yaparmı

  YanıtlaSil
 62. Slm Numan bey haciz kararı verilen kişinin üzerine mal cikmadiysa alacak tahsili için nasıl bir yol izlenir.

  YanıtlaSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.