Bir dava nasıl açılır - Mahkemeye nasıl başvurulur?

nasıl dava açılır


Bir kişi veya kuruluş aleyhinde dava açmak, mahkeme önünde zarara uğranılan bir hakkın telafisi, tazmini veya bir saldırının yasalar ışığında cezasının bulunması talebidir . 

Dava açarken avukat tutmak zorunlu mudur?

Haksızlığa - zarara uğradığını düşünen kişiler mahkemeye başvururken avukat tutmak zorunda değildir. Burada önemli olan nokta açtığınız davada haklılığınızı ispat ederken kimilerine göre zor ve karmaşık olan yasaları anlama ve yorumlamada haklıyken haksız duruma düşüp düşmeyeceğinizden emin olmanız gerektiğidir.

Dava Açmadan Önce bilinmesi gerekenler!

Kime hangi konuda dava açılacaksa dava dava - şikayet konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olunduğundan emin olmak gerekir. Dava açan kişi açtığı davayı takip etmelidir. Aksi takdirde davanın reddedilmesi veya hiç açılmamış olarak kalabilir veya kişi karşı dava ile davalı duruma sokulabilir. 

Davanın olumsuz sonuçlanması durumunda davanın açan kişiye maliyeti olacaktır: Bir davanın maliyeti; Dava harcı, Telli mahkeme dosyası masrafı, karşı tarafa ödenecek avukatlık ücreti, mahkeme masrafları gibi ücretlerdir.

Dava Nasıl Açılır?

Prosedür olarak dava mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılır. Dava nasıl açılır dersek; dava iki şekilde açılır. Birincisi kişilerin kendi başvurusu ile yapacakları dava başvurularıdır. İkincisi ise avukat aracılığı ile yapılan dava başvurulardır.

Ek olarak ceza davaları resen veya suç duyurusu yapılarak iddia makamı olan cumhuriyet savcıları tarafından açılır. Suç duyurusunda bulunmanın yolları ise; cumhuriyet savcılığı’na, polis ve Jandarma merkezlerine yazılı dilekçe ile  şikayet ve suç duyurusunda bulunularak gerçekleşir.

Hangi mahkemeye dava açılır?

Dava her mahkemeye açılamaz. Davanın konusu hangi mahkemenin yetki alanına giriyorsa o mahkemeye dilekçe verilmelidir. Açılacak dava Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İcra Hukuk, İcra Ceza Mahkemesi gibi mahkemelerin konusuna göre işleme alınır.

Mahkemeye nasıl başvurulur?

Burada avukat tutularak onun vekalet edeceği davalardan ziyade kişilerin nasıl dava açabileceğini mahkemeye nasıl başvurabileceğinden bahsedeceğiz.
 • Davada hangi mahkemenin yetkili olduğu belirlenir.
 • Dava dilekçesi hazırlanır. Telli mahkeme dosyasına konulur.
 • Adliyeye gidilerek tevzi bürosundan sıra numarası alınır.
 • Sıra geldikten sonra ilgili memurlara dava dosyası teslim edilir.
 • Tevzi bürosunda memur tarafından dava dosyasındaki bilgilere göre gider avansı ve harçlardan oluşan ücret taahhuk ettirilir. Taahhuk edilen bu ücret vezneye gidilerek aynı büroda ödenir.
 • Vezneye ödenen masraf ve harçlar için iki adet sayman mutemedi alındısı teslim alınır ve aynı bürodaki memura dava dosyası teslim edilir.
 • Memur dosyayı sisteme işler 
 • İşlenen dosyaya hakim şerhini yazıp tarih koyarak imzalar. 
 • Ardından dosya mahkeme kalemine veya yazı işlerine havale ettirilir. Burada dava esas defterine kaydedilir. 
 • Davanın deftere kaydedildiği tarih davanın açıldığı tarih olarak kabul edilir. Böylece dava resmen açılmış olur.
Son aşamada ise davaya konu ilgililere (davalı, davacı, şahitler vs.) çağrı belgesi (davetiye) gönderilir. Duruşma gününde ise davanın ilk celsesi görülür.

1 yorum:

 1. Merhaba, dava açmak istiyorum nasıl dava açılır? destek olur musunuz

  YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.