Ev sahibinin evi satması durumunda: Kiracının hakları

kiracı hakları

Kira sözleşmesi: Borçlar Kanunu’nda “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kira sözleşmesi, tarafların isteği üzerine belirli ya da belirli olmayan bir süre için yapılabilmektedir. Belirli süreli kira sözleşmesinde, kira sözleşmesinde belirtilen tarih geldiğinde, her hangi bir bildirim yapılmaksızın kira sözleşmesi sona ermektedir. Diğer kira sözleşmesinde ise, kira sözleşmesinin bitiş tarihine ilişkin herhangi bir tarih bulunmamaktadır. 

Peki, kira sözleşmesi yapıldıktan sonra, siz evde kiracı olarak oturmaya devam ederken; evin başka bir kişiye satılması durumunda haklarınız nelerdir, kira sözleşmesinin sona ermesi mümkün müdür? Yani, yeni ev sahibi, sizi evden çıkarabilir mi?

Borçlar Kanunu’nda bu husus, “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yani, yeni ev sahibi satın aldığı eve ilişkin olarak “gerçek” bir gereksinimi olduğunu ispatladığında evi edinme tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde, -yeni malik olduğunu, kira sözleşmesini yenilemeyeceğini ve dönem sonunda evi tahliye etmesi gerektiğini- bildirir ihtarnameyi, kiracıya göndermesi gerekmektedir. Bu durumda kiracının altı ay içerisinde evi tahliye etmesi gerekir. Eğer bu sürede evi tahliye etmezse, ev sahibi altı ayın sonunda sulh hukuk mahkemesinde açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilmektedir. 

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında dikkat edilmesi gereken husus, ihtiyaç iddiasının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun ispatlanmasıdır. Yeni ev sahibi tarafından bu husus ispatlanamazsa kira sözleşmesi feshedilemez. Aynı zamanda devamlılık arz etmeyen, geçici  olan ihtiyaç tahliye nedeni yapılamamaktadır.  Henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilmemektedir. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekmektedir. 

Özetle, yukarıda belirtilen koşullar sağlandığı taktirde yeni ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilmektedir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.