İş güvenliği uzmanlarının idari ve cezai sorumlulukları


İş güvenliği, işçinin iş yerinde işini gereği gibi yapabilmesi için gerekli olan güvenliğin sağlanması şeklinde ifade edilebilir.  İş sağlığı ve güvenliği, Anayasadaki en temel haklardan biri durumundaki yaşama hakkını konu almaktadır. İşçilerin sağlıklı ve güvenli işyeri ortamlarında çalışmalarını sağlayarak, onların yaşam hakkını güvenceye almaya çalışmaktadır. [1]

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5. Md. “İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir.” diyerek iş güvenliğinin sağlanması hususunda, işverenlerin iş güvenliği uzmanları ile çalışmasını öngörmüştür.

İş güvenliği uzmanı, işveren adına iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi bakımından işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten kişidir. İş güvenliği uzmanının, görev yetki ve yükümlülükleri de yönetmelikle belirlenmiştir. İş güvenliği uzmanlarının yetki ve yükümlülükleri idari ve cezai sorumluluklar doğurmaktadır.

İş güvenliği uzmanının idari para cezasından sorumluluğu;  

İş kazası veya meslek hastalığının mevzuatta öngörülen yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda iş güvenliği uzmanı, idari para cezasından sorumlu olmaktadır. Yani, idari para cezası yaptırımına bağlanmış bir kuralın ihlal edilmesi idari para cezasının doğmasına sebebiyet verecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, idari para cezası için işyerinde iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmiş olma şartı aranmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak idari para cezası yaptırımına bağlanmış bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi yeterlidir.

İş güvenliği uzmanının cezai sorumluluğu; 

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini iş güvenliği uzmanları aracılığıyla yerine getirmektedir. İş güvenliği uzmanları bu manada işyerinde işveren vekili konumundadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği anlamında görev ve yetki verilen uzmanlar, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda yaralanma yahut ölüm meydana gelmesi durumunda ceza yargılamalarında sanık olarak yargılanabilir. [2] Uzman, sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelen iş kazası ya da meslek hastalığından kusuru nedeniyle sorumlu olacaktır.

İş güvenliği uzmanının cezai sorumluluğunda esas olan kusur sorumluluğudur. Yani iş güvenliği uzmanının kusuru söz konusu değilse sorumluluğuna gidilemeyecektir. Ayrıca iş güvenliği uzmanının görev ve yetki alanında olmayan durumlarda da kusuru dolayısıyla sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.[3]

OSGB’lerin cezai sorumluluğu;

OSGB’lerden hizmet alınması durumunda, iş güvenliği uzmanının görevini yerine getirmesinin OSGB tarafından farklı nedenlerle geciktirilmesi ya da engellenmesi durumunda OSGB’nin de sorumluluğu doğabilecektir. İşverenle OSGB arasında yapılmış sorumsuzluk anlaşmaları zarar görenleri bağlamamaktadır. Aynı şekilde bu anlaşmalar SGK’ya karşı da ileri sürülemeyecektir.[4]

[1] Akın,(İSG), s.26 [2] Narter, s.291 [3] Ocak, s.234 [4] Ocak, s.236

1 yorum:

  1. iş güvenliği uzmanının sorumluluğundan önce işçiyi iş güvenliği sorumlusu uzmanı iş güvenliği uzmanını da birileri GERÇEKTEN denetlemeli ki iş kazalarında dünya şampiyonu olan bir ülke çıkmasın

    YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.