İş sözleşmesi nasıl olmalı?

iş sözleşmesi

Bir işe girerken yapılan iş sözleşmeleri nasıl olmalı, iş sözleşmesi nasıl doldurulur soruları işe girerken çalışanların kafasında hep bir muamma olmuştur. İmzaladığım sözleşmeyle beni bağladılar, her an işten çıkarabilirler gibi sorularla baş başa kalmamak için neyi imzaladığını bilmek burada çok önemli bir husus.

İş sözleşmeleri 4857 Sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiş ve yeni iş kanununda açıkça "İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir" ibaresi ile belirli bir şekil ve şartlardan oluşmayacağı ibaresi bulunmaktadır. Biz burada böyle bir ifade olmasa da ilerde doğabilecek anlaşmazlıklara karşı nasıl bir iş sözleşmesi imzalanmalı, iş sözleşmesi nasıl olmalı sorularına tavsiye niteliğinde olması gereken maddelere değineceğiz.

Öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu'nun ilgili bölümünde ne diyor ona bakalım:

İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Tanım ve şekil
Madde 8 - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise,bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Örnek bir tavsiye iş sözleşmesi örneği

 • İşveren ve işçinin kimlik bilgileri resmi ünvanları
 • Yapılacak işin tanımı
 • İşyerinin tam ve açık adresi,
 • Sözleşmenin niteliği "Süresi Belirli Sözleşme" ise; sözleşmenin süresi,
 • Ücretin ne olacağı, ödeme şeklinin nasıl olacağı ve ücretin ödeme zamanı,
 • Karşılıklı mutabık kalınan sözleşmeye ilişkin özel şartlar (varsa)
 • Hizmet akdinin yapıldığı gün,
 • İşçi ve işverenin imzaları
Bütün bunlardan sonra işe girerken yapılacak iş sözleşmesinde çalışanların hangi maddelere dikkat etmesi, hangi maddelerin sözleşmede olması gerektiğini sözleşmeye imza atarken yukarıdaki unsurlar var mı, varsa içeriği nedir ona bakmalarını tavsiye ediyoruz.

1 yorum:

 1. merhaba, işe başlayacağım iş sözleşmesi imzalayacağım iş sözleşmesi nasıl olmalı hangi maddelere dikkat etmeliyim? iş sözleşmesinde işçinin menfaati nasıl sağlanmalıdır?

  YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.