Kendi isteğiyle işten ayrılanın kıdem tazminatı hakkı

istifa

Normal şartlarda bir iş yerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra kendi rızası dışında iş sözleşmesi feshedilen (işine son verilen) veya emeklilik nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan çalışana - işçiye, çalışma süresi hesaplanarak işveren kişi veya kurumlarca toplu olarak ödenen paraya kıdem tazminatı denir.

Peki kendi rızasıyla yani istifa ederek işten ayrılan çalışana kıdem tazminatı verilir mi? 

Bunu inceleyelim.

Aslında kural olarak işverenin tek taraflı kararı ve emeklilik yaşı gelme durumu dışında çalışanın kendi isteğiyle ayrılması - istifa etmesi ile kıdem tazminatı alamaz.

Burada bazı istisnalar kendi isteğiyle işten ayrılan çalışana kıdem tazminatı alma hakkı vermiştir. Bu istisnalarda bile çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi hangi hallerde kıdem tazminatı alabilir?

  1. Askerlik görevi, 
  2. Emeklilik hakkının elde edilmesi işçinin talebiyle emeklilikten dolayı istifası
  3. Çalışanın yasal hakkı olan yıllık izinlerinin kullandırılmaması,
  4. Sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, 
  5. İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması Örn: İşveren gerçeğe uygun olmayan bilgilerle işçiyi yanıltması, işverenin veya çalışanın üstleri tarafından yapılan yıpratma, psikolojik baskı diğer adıyla mobbing, işveren çalışanına veya aile üyelerinden birine cinsel tacizde bulunması, işveren işçinin veya yakınlarından birinin şerefine veya namusuna dokunacak sözler söylemesi, işveren çalışanına veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması nedenleri ile işçi tarafından iş sözleşmesinin tek taraflı feshi (istifa), 
  6. İşçinin normal ücreti dışındaki prim, ikramiye, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi,
  7. Çalışanın haberi ve rızası olmadan sigortada giriş-çıkış yapılması,
  8. Çalışan resmi tatillerde (Ör: 1 mayıs, 15 temmuz) zorla mesai yaptırılması ve bu mesainin ücretinin işçiye ayrıca ödenmemesi,
Ek olarak 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan yeni yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması (iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi) durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.