Facebook ve internet bağımlılığı boşanma sebebi sayılır mı?

facebook yüzünden boşanma

Günümüzde hayatın her alanına giren internet ve sosyal medya kullanımı bağımlılık hali aldığında aile birliğine yıkıcı  etkileri olabilmekte. Günümüzde sık duyulmaya başlanan internet kaynaklı aile içi ilgisizlik ve sadakatsizlik yüzünden evlilik kurumunun parçalanması durumu adliye koridorlarının artık yeni bir gündemi.

Facebook ve internet bağımlılığı boşanma sebebi sayılır mı?

Eşlerin bilgisayar başında,akıllı telefonlarında çok fazla internet kullanması, facebook gibi sosyal medya kanallarında çok fazla zaman geçirmesi durumuyla ilgili açılan bir davada hakim boşanma davası açan eşin talebi için ne karar vermiş ona bakalım.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/19849 -K. 2015/4186 -T. 11.3.2015

* KADININ SÜREKLİ İNTERNETE GİRMESİ VE FACEBOOK İSİMLİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNİ KULLANMASI ( Bu Şekilde Kuşku Çeken Tutum ve Davranışlarda Bulunduğu - Boşanmak İstediğini Söyleyerek Evi Terk Ettiği/Evlilik Birliğinde Eşlerin Birlikte Yaşamak ve Birliğin Mutluluğunu Elbirliğiyle Sağlamak Zorunda Olduğu/Davalı Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığından Boşanmalarına Karar Verileceği )

* KADININ EŞİNDEN AYRILACAĞINI BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK EVİ TERK ETMESİ ( Davalı Kadının Sürekli İnternete Girerek Facebook İsimli Sitede Vakit Geçirdiği ve Kuşku Çeken Tutum ve Davranışlarda Bulunduğu - Boşanmak İstediğini Söyleyerek Evi Terk Ettiği/Davalı Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığından Boşanmalarına Karar Verilmesi Gerektiği )

* EVLİLİK BİRLİĞİNİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA KONUSUNDA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Kadının Sürekli İnternete Girerek Facebook İsimli Sitede Vakit Geçirdiği ve Kuşku Çeken Tutum ve Davranışlarda Bulunduğu - Boşanmak İstediğini Söyleyerek Evi Terk Ettiği/Davalı Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığından Boşanmalarına Karar Verileceği )

4721/m. 166, 185

ÖZET : Davalının hem mobil telefonundan, hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve facebook isimli sosyal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da Almanya'ya döndükten iki gün sonra eşinden ayrılacağını, boşanmak istediğini söyleyerek evi terk ettiği anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler.

Davalının "eşinden boşanacağını" söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Davacı, dava açmakta haklıdır. Boşanmaya karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece, "... davalıya yüklenebilecek ve davacı için boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu hareket kanıtlanamadığı..." gerekçesiyle dava reddedilmiş, davalının internet ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesine sıklıkla girmesi kusur olarak görülmemiş, bu durumun Almanya'da yaşayan kadın için normal olduğu yargısına varılmıştır.

Davalının hem mobil telefonundan, hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve facebook isimli sosyal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da Almanya'ya döndükten iki gün sonra "T.'tan ayrılacağını, boşanmak istediğini" söyleyerek evi terk ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler.

Davalının "eşinden boşanacağını" söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne (TMK. md.185/2) aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar.

Gerçekleşen bu duruma göre, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md.166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 11.03.2015 tarihinde karar verildi.

Yukarıdaki mahkeme kararında facebook başında çok fazla zaman geçiren kadından boşanmak isteyen kocanın eşine boşanma davası açıyor. Mahkeme dava sonucunda boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu hareket kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddediyor. Ardından koca karara itiraz edince dosya yargıtaya gidiyor. 

Yargıtay, evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler diyerek kararı bozarak davanın tekrar görülmesine karar veriyor. Sonuç olarak eşler boşanıyor.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.