Nisbi butlan nedir?


Hukukta sıkça karşılaşılan nisbi butlan, mutlak butlan, yokluk gibi kavramlar çoğu zaman birbirlerine karıştırılmakta, nisbi butlan ne demek olduğu hususunu hem tanım hem de örneklerle açıklayalım.

Nisbi butlan nedir?

Bir olayın, bir işlemin hukukta kendiliğinden geçersiz olması, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık teşkil etmesidir. Söz konusu işlem aslında hukuken vardır fakat muhteviyatının barındırdığı sakatlıklardan dolayı yapıldığı andan itibaren geçersizdir. Şöyle ki hata, hile, gabin, ikrah, korkutma vs. ile yapılan işlem ilk başta geçerli gibi görünse de taraflardan birinin yapacağı bir itirazla işlemin içerdiği sebeplerden dolayı iptalini, geçersizliğini ileri sürebilir.

Nisbi butlan kavramında bir olaya konu olan hukuki işlem taraflarından birinin sonuç olduğu sakatlık durumu söz konusudur. Bu sakatlığı oluşturan olgu kamuyu değil de sadece sözleşme taraflarını bağladığından, hukuki ilişki tam olarak yok sayılmaz, ancak düzeltilmek istenirse hukuki işlemin iptali, zararların tazmini gibi yollara başvurulabilir.

Mutlak butlan'da işlemin sakatlığı telafi edilemez. Nisbi butlanda ise gerekçeler sunulduktan sonra sakatlık doğurucu etkenler ortadan kaldırılabilir ve işlemin geçersizliği ortadan kaldırılabilir.

Nisbi butlan için örnek olaylar:

1- Bir kişi iradesi ortada yokken biriyle evlenebilir. Bu iradeyi ortadan kaldıran sebeplere zorla, korkutmayla, tehditle evlendirme veya sarhoşluk gibi sebepleri sayabiliriz.

2- İnternetten üzerinden yapılan alışverişlerde sipariş edilen ürün yerine farklı bir ürünün yada özellikleri aynı olmayan benzer bir ürünün gelmesi.

3- Satın alınan bir arcın kazasız, değişensiz ve boyasız olduğunu söylenerek alınması fakat sonrasında aracın kazalı çıkması veya vadedildiği gibi olmaması.

2 yorum:

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.