Özel görüntülerin elde edilmesi, paylaşılması suçu ve cezası

özel bilgilerin yayınlanması

Özel hayatın gizliliğine konu olan fotoğraf, video, bilgi ve belgelerin gizliliğini ihlali suçu özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sıkça konuşulur oldu.

Kamuoyunda eski eşin, sevgilinin, özel görüntüleri internette paylaşması, cep telefonu, adres, kimlik bilgileri gibi bilgilerin kişiyi zor durumda bırakması, küçük düşürmesi amacıyla sanal ortamda yayılması günümüzde özel hayatın gizliliğini ihlal eden suçlardan birkaçı. Bu suçlar günümüzde kişilerin karşı taraftan intikam alma hırsıyla görüntü ve bilgi sahibini çok zor duruma düşürebilmektedir.

Bahsettiğimiz suçla ilgili yasalarımız ne diyor ona bakalım;

Özel fotoğrafların sosyal medyada paylaşımı, özel görüntülerin cep telefonu gibi kayıt cihazlarıyla çekilmesi, kaydedilmesi veya ifşa edilmesi yani paylaşılması suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesine göre düzenlenmiştir.

5237 Sayılılı Türk Ceza Kanunu MADDE 134 

Özel hayatın gizliliğini ihlal 
(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır. 
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

TCK Madde 134 - Gerekçesi

Maddenin birinci fıkrası metninde, özel hayatın gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece, gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesi cezalandırılmaktadır.

İkinci fıkrada, böylece elde edilen saptama ve kayıtlardan herhangi bir suretle yarar sağlanması veya bunların başkalarına verilmesi veya diğer kimselerin bilgi edinmelerinin temini veya basın ve yayın yoluyla açıklanması suçun ağırlaşmış şeklini oluşturmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında, kişinin özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu görüntü veya sesler örneğin soruşturma kapsamında hukuka uygun bir şekilde kayda alınmış olabileceği gibi, birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi suretiyle elde edilmiş olabilir. İkinci fıkrada tanımlanan suç, elde edilmiş olan bu ses veya görüntü kayıtlarının ifşasıyla, yayılmasıyla, yani yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin sağlanmasıyla oluşur. Bu ifşanın hukuka aykırı olması gerekir. Bu bakımdan özel hayata ilişkin kayıtların, savcılık veya mahkemeye verilmesi, duruşmada gösterilmesi ve dinlenmesi hâlinde, söz konusu suç oluşmayacaktır. İfşanın, basın ve yayın yoluyla yapılması, söz konusu suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.