Suç işlendikten sonra kanun değişirse ne olur?

kanun değişirse suç ne olur

Konuya örnek olarak bir kişi suç işledi ve ardından mahkeme süreci başladı. Kişi suçlu bulundu ve cezaevine gönderildi. Aradan geçen sürede kişi hapisteyken kanun değişti, işlediği suç, suç olmaktan çıktı. Aynı şekilde henüz infazı gerçekleşmemiş bir suçun davası devam ediyorken yine yukarıdaki örnekteki gibi yeni bir kanun çıktı.

Yargılama süreci başlanan bir suçlunun işlediği suça karşılık gelen kanun değişirse hüküm ne olur onu inceleyelim.

İlk olarak konumuzla ilgili 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 7 ne diyor bakalım:
Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

(3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/2 md.) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.
Türk ceza kanununda sanık hakkında lehte kanun uygulamasını esas kurallardan biridir. Sanığın veya hükümlünün lehine olarak kanun hükmü mülga edilirse dava doğrudan düşer. Eğer sanık cezaevinde ise mahkum salıverilir.

1 yorum:

  1. suç işlendikten sonra kanun değişirse failin lehine değil mağdurun veya yakınlarının lehine karar verilmelidir.

    YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.