İş Mahkemeleri Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler

iş mahkemesi kanunu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 12.10.2017 tarihinde kabul edilerek n 25.10.2017 tarih, 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile mahkemelerin üzerlerindeki iş yükünün azaltılması ve 2 yılda sonuçlanmayan davalar nediyle işçilerin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor. 
Uyuşmazlıkların kısa sürede çözülebilmesi için köklü bir değişiklik yapılarak dava açmadan önce “arabulucuya” başvuru zorunluluğu getirildi. Yani bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açacağı davalarda önce arabulucuya başvurmak zorunda. Aksi halde, arabulucuya başvurulmadan açılan davalar usulden reddedilecek. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları bu kapsamın dışında bırakılmış durumda. 
Önemle belirtmek gerekir ki, bu şart 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu nedenle 01.01.2018 tarihine kadar kanundan, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklar ve tazminatlar ile işe iade davaları için doğrudan mahkemeye başvurulabilecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar da, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam edecek.
Mezkur kanunla istinaf ve temyiz süreleri de değişmiş durumda. Önceden kararın tebliğ veya tefhimden itibaren 8 gün içerisinde istinaf ya da temyiz yoluna başvurulabiliyordu. Yeni kanunla, başvuru süresi iki hafta olarak değiştirildi ve sürenin başlamasında tefhim dikkate alınmayacak, istinaf ve temyiz süresi tebliğ ile başlayacak. Bu hüküm Resmi Gazete'de yayımlandığı 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.  Geçiş hükümlerini düzenleyen Geçici 1. Madde gereğince, 25.10.2017 tarihinden önce verilen kararlar için eski düzenleme geçerli olacağından sürelere dikkat edilmesi gerekiyor.
İşe iade talebiyle açılan davalarda artık temyiz yoluna başvurulamayacak. İş Kanunu 20. maddesi gereğince açılan feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile açılan davalarda artık sadece istinaf yoluna başvurulabilecek; bölge adliye mahkemesi kararları temyiz edilemeyecek, bölge adliye mahkemeleri  kesin olarak karar verecek.
İlk derece mahkemelerinde Kanun yürürlüğe girmeden önce verilen kararlar için karar tarihinde yürürlükte olan düzenlemeler uygulanacak. Yani 25.10.2017 tarihinden önce ilk derece mahkemelerinden verilen kararlar eski düzenlemeye göre temyiz edilebilecek.

Yapılan düzenleme ile İş Kanunu'na eklenen Ek Madde-3 ile feshe bağlı alacaklarda zamanaşımı süreleri düzenlendi. Buna göre, hangi kanuna tabi olursa olsun, iş sözleşmesinden kaynaklanması şartı ile;
  • Yıllık İzin Ücreti
  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Kötüniyet tazminatı
  • İş sözleşmesinin eşitlik ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat alacakları beş yılda zamanaşımına uğrayacak.

Yeni zamanaşımı süresi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanacak. Yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden yani 25.10.2017 tarihinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam edecek. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen 5 yıllık  süreden uzun ise, 5 yıllık sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olacak.

1 yorum:

  1. Bence geç kalmış düzenleme. İş hukkuku uygulamaları açısından iyi bir gelişme.

    YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.