İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı nedir?

İşsizlik maaşı; sigortalı bir işte çalışırken iş akdi herhangi bir kusuru olmadan sonlandırılan veya haklı sebeple iş akdini kendi isteğiyle sonlandıran kişilere, belirli şartları sağlaması koşuluyla verilen bir ödenektir. 

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Bu ödenekten faydalanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir; 
1- İş akdi sona ermeden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olmak,
2- Son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı bir işte çalışmış olmak,
3- Kendi istek ve kusuru dışında iş akdinin sonlandırılması ya da haklı sebeple iş akdini sonlandırmış olmak,
3- İş akdi sonlandırıltıktan sonraki 30 gün içerisinde, başvuruda bulunmak. 

İşsizlik maaşı için nereye başvurulur?

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilmektedir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki; 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılmaktadır.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Alınacak işsizlik maaşının süresi geçmiş dönemde ödenen primlerle belirlenmektedir. Örneğin; son 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyen 6 ay, 900 gün prim ödeyen 8 ay ve 1080 gün prim ödeyen 10 ay işsizlik maaşı alabilmektedir.

İşsizlik maaşının miktarı da sigorta primleri ile belirlenmektedir. Sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılmaktadır. Hesaplanan ödenek miktarı ise, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmemektedir.

İşsizlik maaşına hak kazandıktan sonra da belirli sorumlulukları yerine getirmek gerekiyor, aksi halde işsizlik maaşı kesilebilmektedir. Örneğin, İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin son iş yerindeki şartları kapsamasına rağmen iş, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedilirse ödenek tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. İşsizlik ödeneği alındığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin de işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı öğrenilen vatandaşların “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilmektedir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.